Groen licht voor Grand Initiative Data Science in Brabant

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ingestemd met een provinciale bijdrage van € 11,5 miljoen aan het Grand Initiative Data Science. Met dit initiatief slaan Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven, gemeente ’s-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant de handen ineen.

Groen licht voor Grand Initiative Data Science in Brabant

Doel van dit samenwerkingsverband is het versterken van hoogwaardig onderwijs, onderzoek en innovatie activiteiten in Brabant op het gebied van Data Science. De fracties van VVD, CDA, SP, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties van PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Graduate School Data Science

Onderdeel van het Grand Initiative Data Science is een Graduate School Data Science. Deze dient per 1 september 2016 van start te gaan in ’s-Hertogenbosch. De school gaat zich richten op hoogwaardig onderwijs op master en post-master niveau en op toegepast onderzoek op het gebied van ondernemerschap en Data Science, waarin de competenties van de TU/e en TiU worden gecombineerd. Samen met het onderwijs, onderzoek en innovatieactiviteiten in Eindhoven en Tilburg op het gebied van Data Science, beoogt het initiatief een belangrijke impuls te geven aan de kennisinfrastructuur en de economische activiteiten rondom Data Science in de regio.

Kloostercomplex Mariënburg

Als locatie voor de vestiging van de Graduate School Data Science is door partijen het kloostercomplex Mariënburg in ’s-Hertogenbosch gekozen. Naast de bijdrage aan het Grand Initiative Data Science draagt de provincie financieel bij aan de ontwikkeling van dit kloostercomplex. Zo wordt 1,5 miljoen subsidie verstrekt voor het behoud en de herontwikkeling van het complex. Daarnaast wordt een marktconforme lening verstrekt van maximaal 15 miljoen euro aan eigenaar van Mariënburg voor het behoud en herontwikkeling.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!