Grondige aanpak openbare ruimte Grolsch Veste

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

Grondige aanpak openbare ruimte Grolsch Veste

De provincie Overijssel en de gemeenten Enschede en Hengelo gaan gezamenlijk investeren in het gebied tussen Enschede en Hengelo. Voor het gebied tussen de Grolsch Veste en het FBK-stadion liggen plannen voor diverse projecten. De bijdrage van de provincie Overijssel van € 2,5 miljoen heeft betrekking op de herinrichting van de openbare ruimte rondom de Grolsch Veste.

Dit is nodig vanuit het oogpunt van een goede bereikbaarheid en veiligheid, maar tevens zal de uitstraling van het gebied hierdoor sterk verbeterd worden. Enschede en Hengelo investeren gezamenlijk ongeveer € 25 miljoen in het totale project.

Ontwikkelingen rond de stadions
Het gebied tussen Enschede en Hengelo ligt zeer strategisch in het hart van de Innovatiedriehoek Twente. De Innovatiedriehoek is het gebied tussen Kennispark, Hart van Zuid en Luchthaven Twente. Het gebied is niet alleen van groot belang voor de groene (natuur) en blauwe (water) kwaliteit, maar ook voor diverse voorzieningen op het gebied van sport en leisure. Er staan veel ontwikkelingen rond de beide stadions op stapel. Dit is aanleiding voor de gemeenten Hengelo en Enschede en de provincie Overijssel om samen een verkenning uit te voeren naar de relaties tussen deze initiatieven. Concreet spreken we over het gebied gelegen tussen het kanaal en de Hengelosestraat/ Enschedesestraat, inclusief de randen van het stedelijk gebied, dat wil zeggen tot en met de omgeving van de Grolsch Veste en het FBK-stadion. Dit project draagt bij aan de ambities van het Programma A1-zone en Gebiedsagenda Oost. De investering moet nog door Provinciale Staten goedgekeurd worden. Het voorstel wordt in de Commissie Economie, Mobiliteit en Bestuur op 26 januari geagendeerd.

Overijssel investeert extra
De afspraken over dit project maken deel uit van het investeringsprogramma "Investeren in Overijssel'. Hiermee investeert de provincie extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het programma voorziet in een breed scala aan projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, landelijk gebied, water, milieu en culturele en sociale infrastructuur. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn de rode draden bij de keuze van de projecten. De extra investeringen zijn mogelijk gemaakt door de verkoop van de Essent-aandelen door de provincie.

 

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!