Groot distributiecentrum Borchwerf II is een stap dichterbij

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Roosendaal

De gemeente Roosendaal ontving in januari een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het oprichten van een distributiecentrum van een groot kledingbedrijf. De ontwerpbeschikking en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en bijbehorende stukken hebben van 13 februari tot en met 26 maart 2015 ter inzage gelegen.

Groot distributiecentrum Borchwerf II is een stap dichterbij

Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Ontwikkelaar Logistics Capital Partners coördineert de aanvraag voor het bedrijf dat zich vanwege de gunstige ligging in Roosendaal wil vestigen.

Het bouwplan is op verzoek van de ontwikkelaar op een aantal kleine en ondergeschikte onderdelen gewijzigd, maar is nog steeds in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening. Het college heeft daarom besloten de raad te verzoeken om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Dit voorstel wordt behandeld in de Commissie Bestuur van 15 april 2015 en in de gemeenteraadsvergadering van 22 april 2015. Als de raad de betreffende definitieve verklaring afgeeft, kan het College de omgevingsvergunning verlenen. Na afgifte van de vergunning zou in juni 2015 kunnen worden begonnen met de bouw. Het bedrijf dat zich wil vestigen, heeft nog steeds de wens anoniem te blijven. Betrokken partijen respecteren dit.

Plannen

Het bedrijf wil zich vestigen op een kavel van 16 hectare op bedrijventerrein Borchwerf II. In de plannen wordt hier ongeveer de helft van bebouwd. Het distributiecentrum zou in 2016 in gebruik kunnen worden genomen. Borchwerf II CV heeft samen met Logistics Capital Partners, de gemeente Roosendaal en Rewin West-Brabant alles in het werk gesteld om deze nieuwe werkgever in Roosendaal te kunnen verwelkomen.

Borchwerf II ligt aan een belangrijke transportader naar het zuiden van Europa, precies tussen Rotterdam en Antwerpen. Het bedrijventerrein heeft een goede uitstraling en twee ontsluitingen op de snelweg A17. Het is een goede uitvalsbasis voor Nederland, Luxemburg, België en Frankrijk met in totaal bijna 100 miljoen consumenten.

Meer informatie over BEDRIJVENPARK BORCHWERF II C.V.:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!