Groot middenbedrijf is beter op innovatie toegerust

  • Innovatie & MVO
  • Bron: Kennissite MKB en Ondernemerschap

Het aandeel innovatieve MKB-bedrijven is in 2013 sterk afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Voor volgend jaar zijn ondernemers van plan extra in innovatie te investeren.

Groot middenbedrijf is beter op innovatie toegerust

De daling dit jaar heeft vooral plaatsgevonden binnen het kleinbedrijf. In het grote middenbedrijf is slechts sprake van een beperkte daling. Deze bedrijven, met een omvang van 100 tot 250 werkzame personen, zijn beter op innovatie toegerust. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van Panteia/EIM naar de mate van innovatie binnen het MKB.

Alle sectoren kampen met afname innovatie

In vrijwel alle sectoren is het aandeel innovatieve MKB-bedrijven afgenomen, het sterkst in de horeca, de autosector, de transportsector, de overige dienstverlening en de voedings- en genotmiddelenindustrie. Een groot deel van de bedrijven in deze sectoren is vooral bezig met overleven en minder met innoveren. Dit verklaart ook deels waarom het aandeel innovatieve ondernemers in het kleinbedrijf (1 tot 10 werkzame personen) sterker daalt dan in het middenbedrijf (10 tot 100 werkzame personen). Het kleinbedrijf is namelijk relatief sterk vertegenwoordigd in deze sectoren.

Groot middenbedrijf aanmerkelijk innovatiever dan kleinbedrijf

Voor het eerst is dit jaar ook gekeken naar de innovativiteit in het groot middenbedrijf (100 tot 250 werkzame personen). Binnen het groot middenbedrijf wordt beduidend meer aan innovatie gedaan dan bij kleinere bedrijven. Dit komt omdat deze ondernemingen over het algemeen meer geld en mensen tot hun beschikking hebben. Daarnaast kan er aan verschillende projecten tegelijk worden gewerkt worden, waardoor er meer mogelijkheden voor risicospreiding zijn. Ook worden in innovatie projecten, veel vaker dan bij bedrijven van geringer omvang, speciale medewerkers ingezet.

Ondernemers willen volgend jaar extra investeren in innovatie

In tijden waarin de economische groei tegenvalt verwachten ondernemers duidelijk minder aan innovatie uit te geven dan in tijden van hoge economische groei. Afgaande op de voornemens van ondernemers, mogen we voor komend jaar vooral een sterke toename van de uitgaven aan innovatie verwachten in de chemische, rubber- en kunststofindustrie, de communicatiesector en de financiële dienstverlening. In met name de horeca en de overige dienstverlening zijn de vooruitzichten somber.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!