Grote interesse van buitenlandse bedrijven voor Brabant

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

De belangstelling van buitenlandse bedrijven voor Brabant is groot. Het totaal aan buitenlandse investeringen bedroeg in 2009 circa € 230 miljoen. Daarmee waren bijna 1.900 nieuwe arbeidsplaatsen gemoeid.

In de eerste maanden van dit jaar is de belangstelling vanuit het buitenland voor een bedrijfsvestiging in Brabant zelfs nog toegenomen.
Daarmee lijkt de provincie al vroeg te profiteren van de aantrekkende wereldeconomie.
Daarnaast ondervindt Brabant behalve nadelen ook voordelen van de economische crisis.

Volgens de N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is 2009 op het gebied van buitenlandse investeringen, ondanks de crisis, sowieso een redelijk jaar geweest.
Dankzij de bemoeienissen van de BOM en het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) openden 34 buitenlandse bedrijven in Brabant hun deuren.
Daarmee was een investering gemoeid van in totaal € 80 miljoen.
Het aantal nieuwe, directe arbeidsplaatsen dankzij die investeringen bedroeg bijna 900.
De cijfers hebben betrekking op buitenlandse bedrijfsvestigingen die het gevolg zijn van autonome economische ontwikkelingen.
Daarnaast verplaatsten nog eens 35 buitenlandse bedrijven die al in Nederland zijn gevestigd, hun activiteiten in 2008 naar Brabant.
Daartoe behoorde ook een aantal overnames.
Deze ‘herstructureringsgolf’ was goed voor een investering van € 150 miljoen en leverde Brabant nog eens 950 nieuwe arbeidsplaatsen op.
Het totaal aan buitenlandse investeringen in Brabant komt hiermee in 2009 op € 230 miljoen, het aantal nieuwe arbeidsplaatsen op 1.875.

Profijt van aantrekkende wereldeconomie
Om te zeggen dat de crisis in Brabant voorbij is, lijkt het nog te vroeg.
Maar de provincie lijkt al wel snel te profiteren van de aantrekkende wereldeconomie.
In 2009 werd al duidelijk dat behalve uit de VS de belangstelling voor Brabant vooral toeneemt vanuit Aziatische landen als China en India waar sprake is van een economische groei.
Die belangstelling blijft niet beperkt tot positieve signalen die de BOM opvangt tijdens de seminars die in 2009 onder meer in India, China, Japan en Taiwan zijn georganiseerd.
Zo opende het Indiase Tata Consultancy zijn High Tech Center in Eindhoven en ging in Oosterhout de bouw van start van een gigantisch distributiecentrum voor het Koreaanse LG Logistics.
Tot de hoogtepunten op het gebied van buitenlandse investeringen behoorde ook de uitbreiding van Coca-Cola in Dongen met een compleet nieuwe blikproductielijn.
Alleen deze investering van het Amerikaanse bedrijf bedroeg al € 14 miljoen.
Ook in de eerste maanden van dit jaar is belangstelling vanuit het buitenland voor Brabant onveranderd groot.
De teller van het aantal oriënterende bezoeken van buitenlandse bedrijven (de zogeheten fact finding trips) staat inmiddels op 46.
Dat is evenveel als in heel 2009.
De aantrekkende wereldeconomie lijkt daarmee een run van buitenlandse ondernemingen op Brabant te veroorzaken.

De forse groei van buitenlandse investeringen in de Brabantse economie wordt daarmee enerzijds veroorzaakt door autonome ontwikkelingen.
Dankzij de uitstekende vestigingscondities loopt Brabant voorop in de nieuwe internationaliseringslag waarbij nieuwe, opkomende landen in de wereldeconomie een prominente rol spelen.
Vooral kapitaalintensieve ondernemingen in de hightech sector strijken in toenemende mate in Brabant neer.
Naast de geografische ligging, de aanwezige infrastructuur, het arbeidsklimaat en het woon- en leefklimaat is ook de innovatieve omgeving een van de selling points van Brabant aan het worden.
Dat verklaart mede het hoge R&D gehalte van nieuwe buitenlandse vestigingen in Brabant.

Groeiend aandeel in krimpende markt
Aan de andere kant gaan in Brabant vooral in de productiesector veel arbeidsplaatsen verloren.
Dat is een van de trieste gevolgen van de economische crisis.
Maar daar staat tegenover dat dit verlies weer enigszins wordt gecompenseerd door het grote aantal buitenlandse bedrijven die in 2009 hun activiteiten vanuit elders in Nederland naar Brabant hebben verplaatst.
Deze verplaatsingen of overnames vinden veelal hun oorsprong in herstructureringen die de betreffende bedrijven als gevolg van de crisis hebben moeten doorvoeren.
Brabant blijkt dus in een krimpende markt nog een groeiend aandeel te kunnen pakken en ondervindt van de crisis behalve de nadelen ook de voordelen.

Ruim een jaar geleden sprak de BOM de verwachting uit dat ondanks de crisis het volume aan buitenlandse investeringen in Brabant redelijk op peil zou blijven.
Deze optimistische vooruitblik uit begin 2009 blijkt een jaar later meer dan bewaarheid te worden.
Ook voor 2010 zijn de verwachtingen ronduit positief.
Alleen al het verrassend hoge aantal fact finding trips in de eerste maanden geeft daar alle aanleiding toe.
Daarnaast zit er een aantal projecten in de pijplijn die dit jaar weer tot een aantal belangrijke vestigingen en dito investeringen vanuit het buitenland kunnen leiden.
Zo worden de plannen uit de VS voor de bouw van een energiecentrale op Moerdijk steeds concreter en zijn op niet al te lange termijn ook positieve besluiten van andere buitenlandse investeerders te verwachten.
2010 zou daardoor wel eens een nog forser bedrag aan investeringen en een nog groter aantal nieuwe arbeidsplaatsen kunnen opleveren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!