Grote investering voor innovatief ondernemerschap Noordoost-Brabant

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: HAS Hogeschool

De komende 6 jaar bundelen diverse organisaties in ‘Valorisatieplan 5-sterren Noordoost Brabant’ hun krachten. Met een budget van 14 miljoen euro gaan zij de regionale economische slagkracht stimuleren.

Grote investering voor innovatief ondernemerschap Noordoost-Brabant

HAS Hogeschool, ZLTO, acht lokale Rabobanken, Stichting Ondernemerslift, Starters Succes Oss, Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel, ROC de Leijgraaf en ROC Koning Willem 1 College, en de 20 regiogemeenten in Noordoost-Brabant hebben het initiatief genomen voor een groot programma specifiek gericht op startende innovatieve ondernemers.

Vruchtbare voedingsbodem voor innovatie

“Hiermee creëren we in onze regio een vruchtbare voedingsbodem voor een nieuwe generatie van innovatieve ondernemers, die wil excelleren”, aldus Ton Rombouts, burgemeester van ’s-Hertogenbosch, voorzitter van het Strategisch Beraad 5-sterren Noordoost Brabant en voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep Noordoost-Brabant. Het stimuleringsprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door subsidiebijdragen van de provincie Noord-Brabant en de Rijksoverheid.

Economische gangmakers

De regio is met illustere gangmakers als Anton Jurgens, Wimke Hendriks en Forest Mars van oudsher sterk ontwikkeld in agro, food, farma en health. Om deze positie te behouden en uit te bouwen is een flinke impuls nodig. Vandaar de regionale focus op nieuwe talentvolle ondernemers als gangmakers van de huidige en toekomstige economie. Met het ‘Valorisatieplan 5-sterren Noordoost Brabant’ committeren de initiatiefnemers zich aan een grootschalig actieplan dat moet leiden tot het effectiever gebruik van kennis als motor van de economie.

Genoeg ambitie

Aan ambitie bij de partners geen gebrek: in zes jaar tijd moet het actieplan leiden tot 100 innovatieve starters; jaarlijks 45 studenten in de Topklas Ondernemen van de HAS; alle 2500 HAS studenten en 22.000 MBO-studenten van het Koning Willem I College en ROC de Leijgraaf én de bijna 2.000 docenten van deze instellingen krijgen uitgebreid ondernemerschapsonderwijs. Van kennis naar kunde naar kassa, is het streven. Juist de combinatie HBO en MBO maakt verwaarding van kennis realiseerbaar en maakbaar: Designed by HBO, made by MBO.

Van idee tot rendement

De partners richten een stichting op en werken vanuit drie activiteiten: Center of Enterpreneurship Noordoost Brabant, een Competence Center en Starters Center. De focus ligt op het screenen van kansrijke initiatieven binnen de aangesloten onderwijs- en kennisinstellingen en het MKB en de ondersteuning van die kansrijke initiatieven. Bovendien wordt er actief werk gemaakt van het scouten van succesvol ondernemerstalent.

Excelleren

In totaal wordt met het valorisatieplan € 14 miljoen geïnvesteerd. De bijdrage van het Rijk van  € 5 miljoen wordt geïnvesteerd in een startersfonds, activiteiten van de kennis-/onderwijsinstellingen en het verstevigen van de structuur voor startersondersteuning in de hele regio. De resterende € 9 miljoen wordt ingebracht door provincie Noord-Brabant, de 20 gemeenten in Noordoost-Brabant, onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Meer informatie over AgriFood Capital:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over HAS Hogeschool:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!