Grote kapitaalinjectie voor Zuid-Nederlandse economie

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland, de Nederlandse overheid en de Europese Unie investeren samen € 321 miljoen om de Zuid-Nederlandse economie een boost te geven.

Grote kapitaalinjectie voor Zuid-Nederlandse economie

De bijdrage van de Europese Unie (€ 113 miljoen) is voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie. De provincies en de Nederlandse overheid richten zich met hun bijdragen op verbetering van het regionale concurrentievermogen en de werkgelegenheid door innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie.

Slim zijn

Bij de innovatiebevordering ligt de focus op cross-overs tussen nationale en internationale topclusters. Gedeputeerde Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant: “Door slim te zijn en te durven specialiseren, scheppen we in Brabant de grootste kansen. Bijvoorbeeld door de high tech sector uit onze regio te combineren met de Agrifood sector. In beide takken van sport zijn we al goed, maar in combinatie zijn we in staat unieke landbouwmachines te maken. Cross-overs noemen we dat. Met sensoren en TomTom-achtige besturing maken die machines het mogelijk de landbouwproductie te verhogen en natuur en milieu te sparen.”

Sturing op kwaliteit

in het nieuwe innovatieprogramma wordt nadrukkelijk gestuurd op de werving van kwalitatief goede projecten. Zowel bij de totstandkoming van het programma, als in de uitvoering, zijn bedrijven, kennisinstellingen, provincies en gemeenten nauw betrokken. De kwalitatieve beoordeling van projectaanvragen is in handen van een deskundigencommissie, die bestaat uit onafhankelijke deskundigen met expertise en ervaring in de belangrijke sectoren en kennisgebieden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!