Grote opkomst eerste informatieavond Natura 2000 Veluwe

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Gelderland

Afgelopen dinsdag was in Heerde de eerste informatiebijeenkomst in een reeks van acht over het Natura 2000-beheerplan voor de Veluwe. De grote opkomst van meer dan 100 mensen maakt wel duidelijk dat het een onderwerp is waar veel over te doen is.

Grote opkomst eerste informatieavond Natura 2000 Veluwe

Met deze bijeenkomsten wil de provincie bewoners, ondernemers en belanghebbenden informeren over hoe het Natura 2000-beheerplan voor de Veluwe de komende tijd vorm krijgt. De Veluwe staat bekend om zijn mooie bossen, bijzondere planten en dieren, zandverstuivingen en natuurlijke de uitgestrekte heidevelden. Niet zo gek dus dat het gebied aangewezen is als een van de 162 te beschermen gebieden in Nederland.

Ongerustheid
Termen als 'het gebied gaat op slot' in diverse mediapublicaties hebben duidelijk de toon gezet en de onrust doen toenemen. Na de eerste inleidingen blijkt uit het grote aantal vragen duidelijk dat de ongerustheid in veel gevallen is te herleiden tot gebrekkige informatie en onjuiste veronderstellingen. Door de juiste informatie te geven, maar er ook eerlijk bij te vertellen dat ook nog niet alles bekend is, wordt de eerste onrust deels weggenomen. De avond maakt duidelijk dat de geplande reeks van informatieavonden een goede keuze is geweest en ook zeker tegemoet komt aan een behoefte onder de bevolking.

Beheerplan
Om goed te kunnen vaststellen wat het gebruik precies is, wat de huidige natuurwaarden zijn en welke maatregelen er nodig zijn, wordt er per Natura 2000-gebied een beheerplan gemaakt. De provincie neemt daarin het voortouw. Maar ze doet dat niet alleen, daarvoor werkt zij samen met vele belangenorganisaties in het betreffende gebied. Uiteindelijke doel is te kijken naar wat de beste aanpak is om zowel de natuur te beschermen en te versterken als ruimte te bieden aan economische activiteiten.

Informatieavonden
De volgende informatieavond is in Kootwijkerbroek. Daarna volgen Velp, Uddel, Nunspeet, Otterlo en Laag-Soeren. De locaties en data staan op de site vermeld.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!