Gunstige afronding basisinspanning riolering door samenwerking

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Borsele

Door samenwerking tussen waterschap Scheldestromen en de gemeente Borsele besparen partijen ruim 1,3 miljoen euro.

Gunstige afronding basisinspanning riolering door samenwerking

Gemeente Borsele heeft één van de laatste maatregelen uitgevoerd van een gezamenlijke uitvoeringsovereenkomst. Deze overeenkomst is vastgesteld na een onderzoek naar de maatschappelijk beste oplossing voor de zogenaamde Basisinspanning Riolering, een integrale Optimalisatiestudie voor de Afvalwaterketen (OAS).

Basisinspanning
In de jaren negentig hebben het Rijk, de waterschappen en gemeenten landelijk afspraken gemaakt om de werking van de riolering te verbeteren. Doel was om uit gemengde rioolstelsels de uitstoot van vervuiling naar het oppervlaktewater met 50 % te verminderen. Deze afspraken worden ook wel Basisinspanning Riolering genoemd.

Samenwerking
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van afvalwater en hemelwater binnen de bebouwde kom. Het waterschap is verantwoordelijk voor het transport naar de zuivering en de zuivering van het aangeboden afvalwater. Het waterschap is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze zorgtaken zijn wettelijk afgebakend.

Ondanks de wettelijke afbakening hebben waterschap en gemeente in een integrale Optimalisatiestudie voor de afvalwaterketen samen gezocht naar een zo gunstig mogelijk pakket maatregelen. Op een doelmatige en duurzame wijze de basisinspanning tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uitvoeren. Dankzij deze intensieve samenwerking is door een herschikking van maatregelen samen ruim € 1,3 miljoen bespaard ten opzichte van een aanpak op grond van de wettelijke taakverdeling.

Waterschap Scheldestromen heeft naast de OAS met de gemeente Borsele ook afspraken met de gemeenten Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Tholen, Veere en Vlissingen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!