Haalbaarheidsstudie naar komst World Food Center

  • Agrofood & Biobased
  • Bron: Gemeente Ede

Stichting World Food Centers Nederland, Green Real Estate en de gemeente Ede gaan de haalbaarheid van het World Food Center (WFC) in Ede onderzoeken. Dat hebben zij op 26 juli vastgelegd in een overeenkomst.

Haalbaarheidsstudie naar komst World Food Center

De studie is eind 2013 klaar en geeft antwoord op de financieel-economische- en ruimtelijk-planologische haalbaarheid van een WFC in Ede.

Met het uit te voeren haalbaarheidsonderzoek is een nieuwe stap gezet in de realisatie van het WFC in de FoodValley regio. Het WFC krijgt een plek in de omgeving van intercitystation Ede-Wageningen op het voormalige kazerneterrein Maurits Zuid in Ede.

Stichting World Food Centers, initiatiefnemer van het WFC, heeft de FoodValley regio aangewezen als vestigingslocatie voor het WFC in Nederland. Green Real Estate is aangehaakt als eindbelegger en investeerder.

Antwoorden

De gezamenlijke studie moet antwoord geven op de financieel-economische- en ruimtelijk-planologische haalbaarheid van het WFC en de gebiedontwikkeling van Maurits Zuid. Daarbij werkt Stichting WFC Nederland twee creatieve concepten voor het WFC uit met bedrijven en kennisinstituten in de agrofood- en tuinbouwsector.

Uitgangspunt is dat WFC én de gebiedsontwikkeling elkaar vesterken. Een sluitende en duurzame businesscase voor het WFC-concept is noodzakelijk. Daarnaast is steun en en deelname nodig van een grote diversiteit van bedrijven en instellingen uit de agrofood- en tuinbouwsector.

Besluit

De partijen zijn positief over de kansen van het project. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek beslissen zij of het uitvoerbaar is en op welke manier zij met elkaar een overeenkomst maken voor de ontwikkeling en realisatie van het WFC en de gebiedsontwikkeling. De kosten gemoeid met de haalbaarheidsstudie dragen de gemeente Ede, Green Real Estate en de provincie Gelderland.

World Food Center

Het WFC wordt een levendige ontmoetingsplek voor bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en consumenten met als doel informatie, oplossingen en kennis over gezonde voeding, gezondheid en duurzaamheid te verspreiden. Het gaat ook dienen als vliegwiel voor het realiseren van een gebiedsontwikkeling voor bedrijven en kennisinstituten in de agrofood- en tuinbouwsector. Sectoren die voor de Nederlandse economie van enorm belang zijn.

Succesvol

Zeven partners in de FoodValley regio hebben de handen succesvol ineen geslagen voor de komst van het WFC in de FoodValley regio: gemeente Ede, gemeente Wageningen, Wageningen UR, Regio FoodValley, Stichting Food Valley-NL, provincie Gelderland en Oost NV. De plannen voor het WFC hebben al de steun van een aantal bedrijven, kennnisinstellingen en overheden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!