Halderberge neemt deel aan Ondernemerspeiling KING

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Halderberge

Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft half april het startschot gegeven voor de uitvoering van de zogeheten Proeftuin voor de Ondernemerspeiling.

Halderberge neemt deel aan Ondernemerspeiling KING

Doel van deze proeftuin is praktijkervaring opdoen met een nieuwe vragenlijst waarmee gemeenten de tevredenheid van lokale ondernemers in kaart brengen.
    
Wethouder Bert Suijkerbuijk is enthousiast over het nieuwe instrument. ‘Als wethouder economie is de tevredenheid van de lokale ondernemers voor mij een belangrijk aandachtspunt. Bij de doorontwik-keling van de gemeentelijke dienstverlening is hier ook veel aandacht voor. Maar het belangrijkste blijft toch het vragen aan de klant: wat vindt u van de dienstverlening’.

Ondernemersklimaat

De Ondernemerspeiling is ontwikkeld in samenwerking met experts van gemeenten, onderzoeks-bureaus en ondernemers. Het is een compacte, digitale vragenlijst die gemeenten kunnen uitzetten onder hun ondernemers. De resultaten bieden inzicht in de tevredenheid van de ondernemers over het lokale ondernemersklimaat en de gemeentelijke dienstverlening. Voor gemeenten bieden de resultaten een goede analyse om de uitdagingen en kansen in kaart te brengen voor stimulerend economisch beleid.

Deelnemende gemeenten

De komende periode brengen tien gemeenten de Ondernemerspeiling in de praktijk.  Aan de proeftuin wordt deelgenomen door de gemeenten Bladel, Capelle aan den IJssel, Halderberge, Gouda, Groningen, Opmeer, Rotterdam, Utrecht, Venray en Zoetermeer. Naast het opdoen van ervaring, dragen de gemeenten ook bij aan kennissessies over de Ondernemerspeiling.

Start onderzoek Halderberge

Zodra meer bekend is over de uitvoering van het onderzoek, zal hierover uitgebreidere communicatie volgen. De voorlopige planning is start medio mei 2014.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!