Halderberge wil passende dienstverlening voor ondernemers

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Halderberge

In het voorjaar van 2014 hield de gemeente Halderberge een peiling onder ondernemers. De peiling behandelde diverse onderwerpen zoals de bedrijfsomgeving, de aard en grootte van de deelnemende bedrijven en de ervaringen van de ondernemers met de gemeentelijke dienstverlening.

Halderberge wil passende dienstverlening voor ondernemers

248 ondernemers deden mee, dat is ruim tien procent van de Halderbergse ondernemers. Zij zijn over het algemeen positief over de dienstverlening en waarderen die met een 6,2. Volgens het onderzoeksbureau is dit een redelijk gemiddelde. De peiling biedt een goede basis om de gemeentelijke dienstverlening richting ondernemers te verbeteren.

Enkele andere cijfers:

Waardering voor de veiligheid in de bedrijfsomgeving 6,7
Algemene waardering voor de digitale dienstverlening van de gemeente 6,1
Algemene waardering voor de afhandeling van de vergunningaanvraag 6,4
Waardering voor de samenwerking van de gemeente met ondernemers 5,1
Waardering voor de communicatie en voorlichting vanuit de gemeente 5,5

Bij de peiling is nauw samengewerkt met het Kwaliteitsinstituut Nederlands Gemeenten (KING). Zij heeft de nieuwe landelijke vragenlijst ontwikkeld waarmee gemeenten de tevredenheid van hun ondernemers in kaart kunnen brengen. Halderberge is de eerste van tien gemeenten die deze peiling heeft afgerond.

Wethouder Harteveld: ‘De inbreng van ondernemers is van groot belang. De uitdaging is hoe we ervoor gaan zorgen dat onze dienstverlening past bij wat ondernemers van de gemeentelijke organisatie verwachten. Bij de opstelling van de economische visie zal het onderwerp dienstverlening dus ook uitgebreid aan bod komen. De rapportage biedt voldoende aanknopingspunten om met elkaar in gesprek te gaan’.

Vervolgtraject

Het rapport is toegestuurd aan de besturen en leden van de ondernemersverenigingen. Daarnaast is het rapport toegestuurd aan ruim 40 ondernemers in Halderberge die zich hebben aangemeld voor het zogenaamde ‘digitale ondernemerspanel’. De gemeente wil deze ondernemers graag een rol geven bij de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening.

Wethouder Harteveld is blij met de oplevering van het rapport. Als wethouder economie maakt hij zich sterk voor een goede relatie met het bedrijfsleven. De resultaten van de ondernemerspeiling vormen een belangrijke pijler voor de actualisatie van de economische visie van de gemeente die in 2015 vorm krijgt.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!