Halderbergse ondernemers en gemeente werken aan ondernemersklimaat

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Halderberge

Na een onderzoek naar de mening van ondernemers in 2014, wordt momenteel samen met Halderbergse ondernemers bekeken hoe het ondernemingsklimaat gewaardeerd wordt en waar winst behaald kan worden.

Halderbergse ondernemers en gemeente werken aan ondernemersklimaat

Woensdagavond 25 januari kwamen ondernemers en medewerkers van gemeente Halderberge in Cultureel Centrum Fidei et Arti bij elkaar om kennis en ervaring te delen over het Halderbergse ondernemingsklimaat. De resultaten van deze en volgende bijeenkomsten helpen mee aan het actualiseren van de Halderbergse economische visie.

Thema's

Tijdens de bijeenkomst zijn gezamenlijk drie thema’s aangepakt: verbinding, digitalisering en kennisuitwisseling. De opdracht was om voor alle thema’s concrete acties op te leveren. Hoe? Door positieve ervaringen en kansen te benoemen: Wat is jouw positieve ervaring? Hoe kun je die ervaring uitbouwen? Wat is daarvoor nodig? Wat is jouw bijdrage?

Vervolg

De bijeenkomst heeft veel bruikbare acties opgeleverd, maar ook kritische kanttekeningen. Die worden binnenkort met ondernemers, gemeenteraad, bestuurders en ambtenaren gedeeld. "Cruciaal is wederzijds écht begrijpen wat ondernemers en wat de gemeente beweegt", licht wethouder Frits Harteveld toe. "Elkaar opzoeken en welkom heten is dan het heel eenvoudige begin. Weten wat je aan elkaar hebt. Het is zo simpel en zo cruciaal." Een nuttige en inspirerende avond die zeker een vervolg krijgt.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!