Handboek Duurzaamheid High Tech Systems

  • Technologie
  • Bron: FME/CWM

Jan Kamminga FME-voorzitter heeft het 1e exemplaar van het FME Duurzaamheidskompas in ontvangst genomen.

Handboek Duurzaamheid High Tech Systems

De overhandiging markeerde het einde van een intensief project van tien maanden. In die periode onderzochten 25 bedrijven, voornamelijk uit de achterban van de Vereniging FME-CWM, hoe zij duurzaamheid in alle geledingen van hun bedrijfsvoering kunnen doorvoeren.

De eindresultaten van het project FME Duurzaamheidskompas zijn vastgelegd in het Handboek Duurzaamheid High Tech Systems. Dit handboek helpt bedrijven in de technologische industrie om met duurzaamheid niet alleen te besparen maar ook geld te verdienen en haakt in op vier thema’s: strategievorming, productontwikkeling, ketenmanagement en personeelsbeleid.

Duurzaamheid is ook in de technologische industrie een actueel onderwerp. Het schaarser worden van grondstoffen heeft een grote impact. Als grondstoffen schaarser worden, worden ze duurder. Bovendien kunnen ze opraken. Dat geldt ook voor de goedkope fossiele grondstoffen voor energie. Andere drijfveren voor duurzaamheid zijn klimaatverandering en de groeiende vraag door bevolkingsgroei en toename van welvaart.

Jan Kamminga onderstreepte het belang dat de technologische industrie als innovator, exporteur en werkgever heeft bij duurzaamheid. “Duurzaamheid is een nieuwe routine binnen de technologisch-industriële bedrijven. Dit handboek kan daar een sterke positieve bijdrage aan leveren.”

Ook ondernemers die deelnamen aan de totstandkoming van het FME Duurzaamheidskompas noemen het een project van grote meerwaarde. “We hebben kunnen zien waar we zelf staan in vergelijking met andere bedrijven, welke valkuilen er zijn en hoe we die kunnen omzeilen”, aldus Peter Stroucken van Thomas Regout. Ko van de Walle van Lely Industries was eveneens enthousiast. “Energiezuinigheid was al prioriteit. Daar voegen we productontwikkeling nu aan toe. Op korte termijn gaan we levenscyclusanalyses maken van onze belangrijkste producten. We willen zien waar we in dit opzicht staan en aan de hand daarvan stappen zetten.”

Het project FME Duurzaamheidskompas krijgt een vervolg. De te ondernemen acties zijn in een 10-puntenplan vervat. Ook dat plan is op de bijeenkomst in Utrecht gepresenteerd.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over het FME Duurzaamheidskompas en het volledige 10-puntenplan.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!