Handhavingskalender 2011-2012

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Zeeland

Naast de gewone werkzaamheden op het gebied van handhaving en toezicht heeft Provincie Zeeland een handhavingskalender opgesteld.

Handhavingskalender 2011-2012

Extra controle op naleving van 'groene' wetten
De inspecteurs zullen extra controles uitvoeren op het naleven van 'groene' wetten, zoals de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Volgens de handhavingskalender vinden er in de maanden april en mei extra controles plaats op onderwerpen als het snijden van zeegroenten en het crossen op een motor door een natuurgebied.

Samenwerking
Inspecteurs van Provincie Zeeland werken tijdens de controles samen met beheerders van de diverse natuurgebieden, zoals toezichthouders van Staatsbosbeheer en Stichting Het Zeeuwse Landschap. Ook is er samenwerking met de politie en andere toezichthoudende instanties, wanneer dit noodzakelijk of gewenst is. De inspecteurs die op dit moment de extra controles uitvoeren, hebben in een enkel geval te maken gekregen met agressie. In die gevallen is direct aangifte gedaan bij de politie.

Extra controle en toezicht
Andere onderwerpen die ook op de handhavingskalender van dit jaar staan, zijn gericht toezicht in Natura 2000 gebieden, het illegaal kappen van bomen en het door duikers illegaal meenemen van onderwater flora en fauna, zoals bijvoorbeeld de Oosterschelde kreeft.
De controles vinden plaats in de gehele provincie en iedere twee maanden krijgen andere onderwerpen extra aandacht. De kalender is ingedeeld aan de hand van ervaringen uit het verleden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!