Hanzelijn verbindende schakel

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: Provincie Overijssel

Nieuwe website ingezet als een van de middelen die de samenwerking tussen gemeenten Zwolle, Kampen, Dronten en Lelystad moet helpen te bevorderen: www.hanzelijnverbindt.nl

Hanzelijn verbindende schakel

Hanzelijn verbindt gemeenten

Een gezamenlijk verhaal, een gezamenlijke brochure en een gezamenlijke website. De burgemeesters van de vier gemeenten Zwolle, Kampen, Dronten en Lelystad en bestuurders van de provincies Flevoland en Overijssel gaan gezamenlijk het gebied aan de Hanzelijn onder de aandacht brengen. Een van de middelen die hiervoor wordt ingezet, is de website: www.hanzelijnverbindt.nl.

De komst van de Hanzelijn biedt kansen om de economie in de provincies Overijssel en Flevoland en de gemeenten langs de Hanzelijn verder te ontwikkelen. De Hanzelijn vormt de verbindende schakel in een gebied met veel diversiteit. Overijssel en Flevoland en de gemeenten Zwolle, Kampen, Dronten en Lelystad bezitten uiteenlopende aantrekkelijke kwaliteiten op het gebied van wonen, werken en recreëren. De gemeenten en provincies zijn ervan overtuigd dat door deze samenwerking de Hanzelijn als belangrijke verbinding en het gebied krachtig kunnen profileren.

Burgemeesters zien verbinding
De vier burgemeesters geloven in de samenwerking en in de Hanzelijn maar ook voor de kansen die het biedt voor hun gemeente.

Naast de gezamenlijke website werken de vier gemeenten ook samen bij belangrijke mijlpalen zoals de opening van de nieuwe spoorbrug over de IJssel en beurzen om de kansen die er zijn op het gebied van wonen, werk en recreatie te profileren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!