home » nieuws » Industrie »

Havenschap blijft geloven in chemieclustering

  • Industrie
  • Bron: Omroep Brabant

Havenschap Moerdijk blijft - ook na de ramp bij Chemie-Pack - geloven in een cluster van chemische bedrijven op het industrieterrein.

Havenschap blijft geloven in chemieclustering

Daarom gaat het havenschap door met het aantrekken van chemische en chemiegerelateerde bedrijven rond Shell Moerdijk. Wel zou er volgens interim-directeur Jacco Rentrop van het schap meer gedaan moeten worden met ondergronds vervoer, want dat beperkt de risico's.

Industrieterrein Moerdijk werd ruim twee weken geleden in één klap wereldnieuws toen opslagbedrijf Chemie-Pack tot de grond toe afbrandde. De rookwolk trok over een groot deel van Nederland en zorgde voor onrust onder omwonenden in de verre omtrek. Naar aanleiding daarvan kwam de discussie op gang of het wel verantwoord is om zo veel chemische en daaraan gerelateerde bedrijven dicht bij elkaar te zetten.

Rentrop vindt dat je de kans op grote chemieongelukken juist sterk reduceert als je chemiebedrijven bij elkaar vestigt op een terrein. "Maar dan wel omgeven met alle veiligheidseisen. Je vermijdt zo mogelijke problemen. Chemische stoffen hoeven niet meer te worden vervoerd over de Europese wegen, sporen en wateren. Als de bedrijven bij elkaar zitten, kunnen ze via een simpele pijpleiding de chemie betrekken van Shell, want die levert veel basisgrondstoffen voor deze bedrijven", aldus Rentrop.

Hij ziet dan ook nog veel kansen voor de zogenoemde Nationale Buisleidingstraat: een ondergronds leidingsysteem tussen Antwerpen en Rotterdam, dat via Moerdijk loopt. "In Moerdijk pompen we daar jaarlijks 65 miljoen ton chemische stoffen doorheen. Dat is ongeveer een derde van de capaciteit. We hebben dat systeem dus nog niet voldoende benut." Rentrop vindt sowieso dat er in ondergronds vervoer veel meer mogelijk is.

Het havenschap werkt sinds enkele jaren aan de vorming van een chemiecluster rond Shell Moerdijk, met een oppervlakte van 322 hectare. Het totale cluster moet ongeveer 450 hectare groot worden. Daarvoor heeft het schap drie jaar geleden 132 hectare onbebouwde grond teruggekocht van Shell. Inmiddels hebben zich vier nieuwe chemiegerelateerde bedrijven gevestigd. Voor het braakliggende terrein bij de kade denkt het schap aan de aanleg van een chemieoverslagpunt. Overigens beslaat het hele haven- en industriegebied 2400 hectare.

De chemische bedrijven die een nieuwe vestiging binnen het cluster neerzetten, zijn in de meeste gevallen elders in de verdrukking gekomen. "Door zwaardere milieueisen konden ze niet meer uitbreiden, liepen ze tegen de grenzen van bebouwing aan of liet het bestemmingsplan het bedrijf niet toe. Wij hebben wel een bestemmingsplan dat dat allemaal toelaat."

Binnenkort vestigt het van oorsprong Italiaanse Erca zich nabij Shell. Dat bedrijf houdt zich onder meer bezig met basisgrondstoffen voor de leer- en zeepindustrie en wasmiddelenproductie. Tot nu toe reden bijna dagelijks tanks met gevaarlijke stoffen tussen Moerdijk en Italië. Nu heeft het bedrijf voldoende aan een korte pijpleiding tussen zichzelf en de buurman.

Lees alles over de brand in Moerdijk in het uitgebreide dossier.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!