Havenstrategie Moerdijk werpt vragen op

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: BZW

De BZW stelt een aantal vragen bij het concept havenstrategie Moerdijk. Zo is de organisatie- en bestuursvorm onduidelijk en het lot van het dorp Moerdijk.

Havenstrategie Moerdijk werpt vragen op

BZW vindt dat de concept havenstrategie Moerdijk een aantal vragen opwerpt dat om een helder en eenduidig antwoord vraagt. Het recent verschenen lijvige rapport analyseert de huidige situatie uitgebreid en trektvervolgens lijnen naar de toekomst.

Goed startpunt

Naast de economische waarden worden ook duurzaamheid en leefbaarheid in de beschouwingen betrokken. Een goed vertrekpunt, maar het concept laat nu op belangrijke onderwerpen open einden staan. Het advies van de Commissie Nijpels laat daarentegen wat dat betreft niets aan duidelijkheid te wensen over.

Onduidelijkheid

Nog niet helder is welke organisatievorm en bestuursvorm benodigd is. Ook duidelijkheid over de toekomst van het dorp Moerdijk mag niet ‘in de lucht blijven hangen’ en het thema multimodaliteit (met name de toekomst van het spoorvervoer) moet verder uitgewerkt worden.

BZW zal zich de komende weken uitvoerig op deze en andere punten beraden.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!