Havoleerlingen kunnen zich voorbereiden op een studie in Vlaanderen

  • Onderwijs & Training
  • Bron: Provincie Zeeland

Havoleerlingen kunnen zich voorbereiden op een studie in Vlaanderen. Dat is een van de afspraken die op 11 juni 2014 in de Scheldemondraad zijn gemaakt.

Havoleerlingen kunnen zich voorbereiden op een studie in Vlaanderen

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland stelden de strategische visie en het actieplan voor de komende jaren vast. Het actieplan is bedoeld om concreet grensoverschrijdend in te zetten op samenwerkingsthema's zoals biogebaseerde economie, agrofood, logistiek, duurzame havens, zorgeconomie en beleveniseconomie.

De Scheldemondraad besloot opnieuw om enkele initiatieven te ondersteunen via een bijdrage vanuit het Scheldemondfonds. Een van de goedgekeurde projecten betreft "De HAVO-piste". Wie een Nederlands HAVO-diploma haalt, wordt niet direct toegelaten tot een Vlaamse hoger onderwijsinstelling. Het Nederlandse HAVO heeft immers slechts een omvang van vijf schooljaren terwijl in Vlaanderen zes jaar middelbaar onderwijs succesvol afgesloten moeten worden.

Met het project "De HAVO-piste" willen de initiatiefnemers, Associatie Universiteit Gent en Scalda, Zeeuwse leerlingen met interesse voor een studie in Vlaanderen kennis laten maken met het Vlaams hoger onderwijs en hen daar ook specifiek op voorbereiden. Dit project beoogt een bijdrage te leveren aan het tegengaan van de ontgroening van Zeeuws-Vlaanderen, door jongeren dichter bij huis te laten studeren, waardoor de kans toeneemt dat ze zich nadien weer in de regio gaan vestigen.

Voor veel Zeeuwse leerlingen zijn steden als Gent en Brugge, waar de instellingen van de Associatie Universiteit Gent actief zijn, de dichtst bijgelegen steden met een groot hoger onderwijsaanbod. Er zal nog worden bekeken of het project geografisch kan worden uitgebreid naar het grondgebied van de volledige provincie West-Vlaanderen, waar ook unieke opleidingen voor het Scheldemondgebied worden aangeboden.

Meer informatie over Provincie Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Meer informatie over Scalda:

Bekijk het complete profiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!