Heldere, eenduidige wetgeving is oplossing aanbestedingsbeleid'

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB

MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten bij de vaste commissie voor EL&I voor heldere, eenduidige wetgeving voor aanbestedingsopdrachten.

Heldere, eenduidige wetgeving is oplossing aanbestedingsbeleid'

De huidige lappendeken aan regels is problematisch, en wordt een doel op zich zelf, concludeert aanbestedingsambassadeur Riek Bakker in haar onlangs gepresenteerde rapport.

In een brief aan de commissie schrijven de ondernemingsorganisaties dat het huidige wetsvoorstel nog verder kan worden verbeterd, zodat de focus weer komt te liggen op de innovatie en kwaliteit van het product of de dienst en de economische overwegingen die een inkoper dient te maken. Een goed aanbestedingsbeleid bevordert immers een kosteneffectieve besteding van het belastinggeld en biedt kansen voor ondernemingen.

MKB-Nederland en VNO-NCW willen graag dat in het wetsvoorstel wordt opgenomen dat ook aanbestedingen beneden de Europese drempels aan regels worden gebonden om onnodig zware aanbestedingspraktijken te vermijden. Verder moet het toepassingsbereik van het proportionaliteitsbeginsel wordt verruimd, de omvang en samenhang van de opdracht worden getoetst aan proportionaliteit (om onnodig clusteren te voorkomen) en de motivering voor de keuze van de procedure worden verbeterd.
Het bedrijfsleven verwelkomt de aankondiging van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) om met een nota van wijzigingen op de aanbestedingswet te komen om de kansen voor mkb-ondernemingen te vergroten, cluster- en raamcontracten terug te dringen en eisen te verlagen.

Ook hopen MKB-Nederland en VNO-NCW dat de vaste commissie voor EL&I de suggestie van Riek Bakker over een effectieve klachtenregeling steunt, zodat er kan worden begonnen aan de uitwerking hiervan. De ondernemingsorganisaties waarschuwen de commissie wel voor het voorstel van Riek Bakker om speciale aanbestedingsprojecten op te starten. De aanbestedingsproblematiek is namelijk niet regiogebonden en speelt niet alleen in bepaalde beroepsgroepen, maar geldt overal. Er moet voor worden gewaakt dat deze projecten juist niet leiden tot hogere administratieve lasten.

Meer informatie over MKB Brabant:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!