Helft gemeenten voldoet niet aan norm betaalgedrag

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

MKB-Nederland is teleurgesteld over het betaalgedrag van de Nederlandse gemeenten in 2014. In totaal is het percentage rekeningen dat binnen de contractueel overeengekomen termijn wordt voldaan weliswaar gestegen van 77,5 in 2013 tot 84 vorig jaar.

Helft gemeenten voldoet niet aan norm betaalgedrag

Maar nog altijd slaagt de helft van alle gemeenten er individueel niet in om aan de norm - 90 procent van de nota’s binnen 30 dagen betaald - te voldoen. “Dat kan en moet absoluut beter”, vindt voorzitter Michaël van Straalen.

Dun & Bradstreet brengt op verzoek van MKB-Nederland al jaren het betaalgedrag van lokale overheden in beeld. Met ingang van dit jaar wordt de inventarisatie uitgevoerd in gezamenlijke opdracht van het ministerie van Economische Zaken, MKB-Nederland en VNO-NCW.

393 gemeenten

Van alle 393 gemeenten doen Cromstrijen, Asten en Krimpen a/d IJssel het veruit het best. Deze gemeenten hanteerden in 2014 korte betaaltermijnen (20 en 21 dagen) én handelden vrijwel alle betalingen ook binnen die termijn af. Onderaan de ranglijst bungelen gemeenten als Enkhuizen, Alkmaar en Nijmegen, die hun rekeningen gemiddeld pas respectievelijk 56, 52 en 52 dagen na factuurdatum betalen en ook bij lange na niet voldoen aan de norm van 90 procent binnen 30 dagen.

Voorzitter Van Straalen van MKB-Nederland kan niet begrijpen waarom het de helft van alle gemeenten niet lukt om 90 procent van de rekeningen aan het bedrijfsleven “gewoon” binnen 30 dagen te voldoen. “Iets anders dan een slechte interne organisatie kan ik in elk geval niet bedenken”, zegt hij. “Al is bij eerdere inventarisaties ook wel gebleken dat gemeenten zich er vaak niet eens van bewust zijn dat hun slechte betaalgedrag ondernemers in de problemen kan brengen. Maar inmiddels mag dat toch wel duidelijk zijn. Ja, de economie trekt aan, maar liquiditeit en cash-flow zijn voor veel mkb-bedrijven nog altijd een probleem. Daarbij mag je juist van overheden natuurlijk verwachten dat zij zich aan de wet houden. En die schrijft betalen binnen 30 dagen voor.”

Van de grote steden, de G36, scoren ’s-Hertogenbosch (gemiddelde betaaltermijn van 48 dagen), Alkmaar en Nijmegen (52 dagen) zeer laag op de ranglijst. De best presenterende grote stad is Leeuwarden op plek 14; de Friese gemeente betaalt de rekeningen gemiddeld binnen 26 dagen.
De volledige ranglijst is terug te vinden op de website www.snellerbetalen.nl.

Over het onderzoek

Om een volledig beeld van het betaalgedrag te bieden heeft Dun & Bradstreet alle 393 gemeenten individueel beoordeeld op twee criteria: de gemiddeld gerealiseerde betaaltermijn en het percentage betalingen dat voldoet aan de betaaltermijn die contractueel is overeengekomen (max. 30 dagen volgens de wet). De algemene rangorde is bepaald aan de hand van het gemiddeld aantal dagen dat de betreffende gemeente erover heeft gedaan om alle in het onderzoek meegenomen rekeningen te betalen; dit doet recht aan het feit dat voor de leverancier vooral telt wanneer hij zijn geld krijgt.

Aan de hand van dat criterium stelt Dun & Bradstreet vast dat bij 167 van de 393 gemeenten een gemiddelde betaaltermijn wordt gerealiseerd van niet meer dan 30 dagen. Dan kan in de praktijk dus een optelsom zijn van een kortere contractuele betaaltermijn en een (beperkte) overschrijding. Naast deze ‘kopgroep’ van 167 gemeenten zijn er nog 30 die voldoen aan de betaalnorm zoals de rijksoverheid die ook toepast: 90 procent van de rekeningen betalen binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen. Deze gemeenten staan lager in de algemene rangorde omdat hun gemiddelde betaaltermijn boven de 30 dagen uitkomt. Dit doet zich voor wanneer de betalingen die niet op tijd zijn afgehandeld (minder dan 10 procent van de rekeningen) relatief grote termijnoverschrijdingen hebben.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!