'Herintroductie afvalstoffenbelasting slecht plan'

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Nederland

Met zijn plan om de afvalstoffenbelasting te herintroduceren – amper twee jaar na de afschaffing ervan – schaadt staatssecretaris Wiebes van Financiën de afval- en recyclingsector.

'Herintroductie afvalstoffenbelasting slecht plan'

De belasting op het storten van afval zou moeten bijdragen aan vermindering van de afvalstroom en daarmee tot vergroening moeten leiden. Maar in de praktijk zal de belasting ertoe leiden dat de concurrentiepositie van Nederlandse afvalverwerkers en recyclers zwaar onder druk komt te staan. Dat schreven de Vereniging Afvalbedrijven, BRBS Recycling, NVPG, FHG, VERAS en TLN 5 mei in een brandbrief aan de staatssecretaris.

Concurrentiepositie onderuit

Met de afval- en recyclingsector zijn MKB-Nederland en VNO-NCW van mening dat recycling en verwerking van afval in Nederland door de herintroductie van de afvalstoffenbelasting zoveel duurder wordt dat dit niet meer aantrekkelijk is. Daarmee gaat de internationale concurrentiepositie van de sector onderuit.

Groene afvalstroom

De maatregel moet de staatskas dit jaar 25 miljoen euro en volgend jaar 100 miljoen euro opleveren. De afvalstroom wordt alleen niet ‘groener’. Een alternatief dat aan beide voorwaarden voldoet, is voorhanden.

Restafval hergebruiken

Belasting heffen op het ontstaan van restafval zou wel tot vergroening leiden. Zo’n heffing stimuleert bedrijven, burgers en gemeenten om afval beter te scheiden zodat het hergebruikt kan worden. Zonder dat het de concurrentiepositie van afval-sorteerbedrijven, recyclers, afvalverbranders en -storters aantast. Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW moet de staatssecretaris deze kans grijpen. Nederland loopt nu nog internationaal voorop met recycling en verwerking van afval. De centrale rol die Nederland hiermee binnen Europa speelt, kan met dit alternatief bewaard worden.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!