Hernieuwde samenwerking biedt kansen voor Bedrijventerrein Haven Waalwijk

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Vandaag hebben de gemeente Waalwijk en de BOM op het gemeentehuis in Waalwijk een aanvullende samenwerking ondertekend voor de herstructurering van industrieterrein Haven.

Hernieuwde samenwerking biedt kansen voor Bedrijventerrein Haven Waalwijk

Met deze overeenkomst maken de twee partijen nieuwe, concrete afspraken over herstructurering en gebiedsontwikkeling voor bedrijventerrein Haven in Waalwijk.

De overeenkomst is een aanvulling op de bestaande samenwerkings- en particpatieovereenkomst voor het bedrijventerrein. De gemeente Waalwijk en BOM Bedrijfslocaties brengen in een nieuw Lokaal Herstructurerings Fonds Waalwijk een gezamenlijk aanvangsvermogen bijeen van € 3 miljoen. Met deze middelen kunnen herstructureringsplannen samen met private investeerders mede gefinancierd worden.

Nieuwe insteekhaven

Diverse ontwikkelingen op het huidige bedrijventerrein, vooral rondom de huidige haven, en de mogelijke ontwikkeling van een nieuwe insteekhaven met bijhorend bedrijventerrein zijn voor de gemeente en de BOM aanleiding om nieuwe werkbare afspraken te maken voor kansrijke projecten en herstructureringsplannen.

Het bedrijventerrein Haven in Waalwijk is onder andere vanwege de gunstige ligging aan de A59 en de Bergsche Maas een interessante vestigingslocatie voor bedrijven. Nieuwe gezamenlijk uit te werken plannen zullen moeten leiden tot de nodige kwaliteitsverbetering waarmee de potentie van het gebied nog beter benut kan worden.

Bedrijven aan Waalwijk binden

Riné van Dongen, wethouder gemeente Waalwijk: “Naast investeringen in nieuwe voorzieningen, zoals het realiseren van een nieuwe haven, vinden wij het ook noodzakelijk om in het bestaande gebied te investeren en de kwaliteit daarvan te verhogen. Op die manier willen wij bestaande en nieuwe bedrijven aan Waalwijk binden en de economische kansen van onze stad optimaal benutten. Deze overeenkomst draagt bij aan de realisatie van die ambitie”.

Verdere economische versterking

“Samen met het bedrijfsleven en de gemeente gaan wij als BOM voor een verdere ruimtelijke en economische versterking van het bedrijventerrein”, aldus Serge Hoppenbrouwers, procesmanager bij de BOM.

Afgesproken is dat het eerste concrete herstructureringsplan uiterlijk medio 2014 wordt vastgesteld en in uitvoering wordt genomen.

Meer informatie over BOM, Brabantse Ontwikkelings Maatschappij:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!