Herontwikkeling De Rietvelden Den Bosch

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Door de verhuizing van Metaalhandel Van Erp van de Zandzuigerkade naar de Ketelaarskampweg kom er 9 ha. op het bedrijventerrein beschikbaar.

Herontwikkeling De Rietvelden Den Bosch

Het is geschikt voor vestiging van één of meer bedrijven op het gebied van productie, handel en logistiek met ontsluiting aan het water.

Met de uitgifte van dit terrein wordt nieuwe economische bedrijvigheid toegevoegd en werkgelegenheid gecreëerd. Een eerste inschatting komt uit op ongeveer 300 arbeidsplaatsen. Bovendien worden in de directe omgeving ontwikkelingen en processen in gang gezet die bijdragen aan verbetering van het vestigingsklimaat. Zo biedt de locatie met de nabijheid van de Bossche Containerterminal uitstekende mogelijkheden voor watergebonden activiteiten.

De heruitgifte vindt plaats in samenwerking met Heineken, gemeente ’s-Hertogenbosch en de BOM. Herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen is speerpunt van beleid. Voor de herstructurering van het Middenterrein is een financiële bijdrage ontvangen van zowel het Rijk (TOPPER-regeling) als de provincie Noord-Brabant. Een aantal jaren geleden is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de gemeente ‘s-Hertogenbosch, Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) / BOM en Heineken als grondeigenaar. Het doel van deze overeenkomst is om het braakliggende terrein weer een duurzaam eigentijdse uitstraling te geven met aantrekkelijke vestigingscondities.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!