Herstructurering bedrijventerrein Loopkant-Liessent in Uden

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BOM

De gemeente Uden, UOV De Kring, de Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (BHB) hebben op woensdag 23 november 2011 gezamenlijk een bouwbord voor de herstructurering van bedrijventerrein Loopkant–Liessent aan de invalsweg van het terrein onthuld.

Herstructurering bedrijventerrein Loopkant-Liessent in Uden

Daarmee wordt de voortvarendheid van de al enige tijd lopende gezamenlijke aanpak geaccentueerd. Een aanpak die staat voor het uitwerken en realiseren van de Visie “Samen vernieuwen: streefbeeld voor een goed functionerend bedrijventerrein Loopkant – Liessent”.

De onthulling vond mede plaats ter gelegenheid van de officiële kennismaking van de Raad van Commissarissen van de BHB met het bedrijventerrein. De Raad wil daarmee haar interesse in de voortgang van de herstructurering en het belang daarvan onderstrepen.

De BOM en de BHB hebben als uitvoeringsorganisaties van de provincie Noord-Brabant vanaf 2008 medewerking verleend aan het in beeld brengen van de visie en ambitie voor het bedrijventerrein alsook de uitwerking en realisatie ervan. Voor de herontwikkeling van private kavels hebben de gemeente Uden en de BHB in totaal een risicoparticipatie kapitaal van € 4.500.000 in een Lokaal Herstructureringsfonds in gebracht. Dit fonds is van belang om flexibiliteit te verschaffen voor gemeente en BHB om gezamenlijk deelprojecten op te pakken.

Bij de herontwikkeling van private kavels zijn strategisch panden verworven aan de Nijverheidsstraat, Frontstraat, Liessentstraat en Oude Udenseweg. Dit om de gewenste ambitie voor het hele terrein en/of delen ervan een impuls te geven. Een impuls die door het particulier initiatief wordt overgenomen. Al naar gelang heeft op basis van een gezamenlijk besluit van gemeente en BOM/BHB aankoop, sloop van de opstallen, bodemsanering alsook renovatie aan de panden plaatsgevonden. In een groot aantal gevallen zijn deze al weer succesvol verkocht om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

De verwerving van het oude Tracon-pand (hoek Frontstraat / Liessentstraat) waar onlangs De Ideeënfabriek is geopend, is een schoolvoorbeeld van het succesvol samenbrengen van creativiteit en innovatie. Ook startende ondernemers kunnen in de startersmarktplaats onderdak vinden. “Een broedplaats voor creativiteit” zo stelde de directeur van de BOM, de heer Jan Pelle bij de opening.

Ook de percelen en panden van het voormalige Induma (hoek Industrielaan / Liessentstraat) hebben na lange tijd een metamorfose ondergaan en herbergen Living for All met een nieuw woonwinkel-concept. Aan de Oude Udenseweg is succesvol een perceel geamoveerd waar binnen afzienbare tijd uitbreiding van een autoshowroom annex -werkplaats gaat plaatsvinden.

Lees verder... 

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!