Herstructurering bedrijventerrein Zwarte Water

Op vrijdag 23 mei hebben gedeputeerde Theo Rietkerk en wethouder Arie Speksnijder het officiële startsein gegeven voor de herstructurering van het verouderde bedrijventerrein Zwarte Water in Hasselt.

Herstructurering bedrijventerrein Zwarte Water

Theo Rietkerk, gedeputeerde Economie, Energie en Innovatie van de provincie Overijssel: ‘Deze herstructurering is belangrijk voor de regionale economie en de werkgelegenheid. De activiteiten die nu worden ontwikkeld, voorzien het eerste jaar al in circa 100 arbeidsplaatsen. Deze herstructurering is een schoolvoorbeeld van een optimale en marktgerichte samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.'
Handen uit mouwen

Op bedrijventerrein Zwarte Water staat nu ruim 20 ha van het totale oppervlak leeg. Bedrijven vertrokken, verhuisden of gingen zelfs failliet. Dat het gemeente Zwartewaterland ernst is met bedrijventerrein Zwarte Water blijkt ook uit het coalitieakkoord 2014 - 2018 van de gemeente. Wethouder Arie Speksnijder van Zwartewaterland: ‘Daarin geven we prioriteit aan een duurzaam en vitaal Zwarte Water, met een verbeterde infrastructuur en goede bereikbaarheid. We gaan nu daadwerkelijk de handen uit de mouwen steken om samen met de provincie en ondernemers iets moois te bouwen'.


Logistiek knooppunt

Burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland juicht het plan van harte toe: ‘Met de leegstand en verpaupering en de slechte bereikbaarheid stonden we bijna kansloos achter met 0 - 3. In deze tijd weer terug komen in de wedstrijd getuigt van een gezamenlijk staaltje doorzettingsvermogen.' Op dit moment wordt een businesscase uitgewerkt met onder andere Scania Logistics Netherlands, Schagen Groep en Westerman Logistics. De partijen richten zich op de ontwikkeling van een logistiek knooppunt op het bedrijventerrein waarbij Cross Dock en Warehouse activiteiten centraal staan.

Goed voor toekomstige bedrijvigheid

Ook de Bedrijvenkring Hasselt is blij met de aanstaande aanpak van bedrijventerrein Zwarte Water. De bedrijvenkring is verheugd dat het uitvoeringsplan nu op korte termijn gaat starten. Secretaris Henk Speelman: ‘We hebben er lang op moeten wachten, maar daar krijgen we nu veel voor terug. En dat is alleen maar goed voor de bedrijven en de toekomstige bedrijvigheid.'


Investeringen

Met de herstructurering is een bedrag gemoeid van in totaal 27,4 miljoen euro. Gemeente Zwartewaterland investeert 2,4 miljoen euro en provincie Overijssel investeert 3 miljoen. De Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel (HMO) draagt 4 miljoen euro bij. HMO neemt de gronden van Dycore over en werkt aan de herbestemming van deze terreinen. Hiervoor is een plan ontwikkeld met marktpartijen met een gezamenlijke investeringswaarde van 22 miljoen euro.

In 2006 is provincie Overijssel gestart met het vitaal maken en houden van Overijsselse bedrijventerreinen. In 2015 moet 1.200 ha verouderd bedrijventerrein zijn aangepakt. Belangrijk streven is dat ondernemers worden gestimuleerd tot investeringen, waardoor het accent sterk op bedrijvigheid ligt: Overijssel herstructureert door terreinen weer economisch vitaal te maken. Voor dat doel heeft de provincie in 2009 de HMO opgericht, de Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel. De provincie is 100% aandeelhouder van de HMO.

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!