Hervormingen nodig voor Hoger onderwijs

  • Onderwijs & Training
  • Bron: MKB Midden-Nederland

Er zijn forse veranderingen nodig om opleidingen en onderzoek beter aan te laten sluiten bij het bedrijfsleven. Daarom is een versterkte rol van het bedrijfsleven nodig om hervormingen in het Hoger onderwijs succesvol door te voeren.

Hervormingen nodig voor Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs staat momenteel op een keerpunt en moet nodig worden hervormd, in het belang van het onderwijs, de studenten en onze economie. Er moet een strategische agenda komen. En het bedrijfsleven, als grootste afnemer van afgestudeerden uit het hoger onderwijs, moet daarbij nauw betrokken worden. Dat schreven Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) en Michaël van Straalen (waarnemend voorzitter MKB-Nederland) dit weekend in het Financieele Dagblad.

De ondernemingsorganisaties stellen dat de huidige situatie in het hoger onderwijs niet te handhaven is: Er moet altijd meer geld bij, zonder dat er wordt gekeken naar de kwaliteit van het geleverde onderwijs. De studie-uitval is te hoog, de contacturen te laag, studies worden 'opgeleukt' en instellingen lijken vooral, met succes, zo veel mogelijk studenten te willen binnenharken om deze met zelf vastgestelde diploma-eisen weer zo snel mogelijk naar de eindstreep te brengen. De aansluiting met het bedrijfsleven laat veel te wensen over, stellen Wientjes en Van Straalen.

Zij stellen dat het hoger onderwijs op deze manier niet toekomstbestendig is. Nederland heeft er in het economische beleid voor gekozen zich te concentreren op negen topgebieden. Hoger onderwijs is hiervoor essentieel, benadrukken beide voorzitters. Daarom stellen zij dat er nu forse veranderingen moeten worden doorgevoerd. Opleidingen en onderzoek moeten beter aansluiten bij de behoefte van het bedrijfsleven en bij topgebieden in het bijzonder.
Daarvoor is een versterkte rol van het bedrijfsleven noodzakelijk. In de bekostiging van het hoger onderwijs moeten kwaliteit en arbeidsmarktrelevantie voortaan veel belangrijker meewegen. Topgebieden kunnen eventueel extra worden bekostigd en het onderwijs moet streven naar excellentie, aldus Wientjes en Van Straalen.

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!