"Het gebeurt in de regio, niet zozeer in Den Haag"

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Overijssel

“2010 wordt een jaar van grote veranderingen. Dat betekent meer regie voor de provincie, sterke vitale coalities en blijven investeren in gezamenlijke investeringen met gemeenten.”

"Het gebeurt in de regio, niet zozeer in Den Haag"

Dit zegt Commissaris van de Koningin Geert Jansen vandaag in de nieuwjaarstoespraak van de provincie Overijssel. Volgens Jansen moet de provincie de regie behouden in het bovenlokale publieke domein. “Provincies blijven autonome besturen, bestaand naast Den Haag.”

Rustiger vaarwater
Volgens Jansen heeft de provincie Overijssel het afgelopen jaar de storm van de economische crisis het hoofd geboden en rustiger vaarwater gevonden. “We hebben geprobeerd de crisis te lijf te gaan door miljoenen extra te investeren in Overijssel.” Dat kon mede door de verkoop van het provinciale aandeel in Essent. De extra inkomsten, 300 miljoen euro bovenop de reguliere begroting, wordt besteed aan 47 projecten en programma’s. Ook zet de provincie de gezamenlijke investeringen met gemeenten in concrete ontwikkelingsprojecten van provinciaal belang (bijvoorbeeld woningbouw en bedrijventerreinen) voort.

Interactie
“Er is in 2009 veel interactie geweest tussen inwoner en politiek. Over de verkoop van de Essentaandelen, de megastallen, over de N 340 en de luchthaven Twente. Het luchthavendebat zal ons nog lang nabijblijven. De coalitie kwam hierbij onder grote druk te staan. Onder begeleiding van oud-CdK en informateur Hendrikx zijn de facties van CDA, PvdA en VVD in gesprek over een mogelijke doorstart van deze coalitie”, aldus Jansen.

Omslag
Volgens de Commissaris markeert het jaar 2010 een omslag. “In 2010 gebeurt het. Niet zozeer in den Haag, maar veel meer in de regio zelf. Wij willen sterker uit de economische crisis tevoorschijn komen. Dat betekent dat de provincie de regie houdt in het bovenlokale publieke domein.” Provincies blijven autonome besturen, bestaand naast Den Haag. “Laat ons als provincie die dingen doen die wij beter kunnen doen dan het Rijk: taken op ruimtelijk-fysieke, sociaal-economische en culturele terrein. De nationale overheid is en blijft overigens hard nodig om de goede beleidskaders en voorwaarden te scheppen voor provincies en gemeenten om effectief te kunnen functioneren.”

Samenwerking
De provincie blijft zich inspannen voor intensieve samenwerking in vitale coalities. De samenwerking met Gelderland zal bijvoorbeeld nog nauwer worden voortgezet. “Wij willen op Oost-Nederlandse schaal de economie stimuleren door middel van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en structuurversterking.” Beide provincies zullen de regie nemen voor een integrale gebiedsaanpak, die alle 3,3 miljoen Oost-Nederlandse inwoners ten goede komt. “Die efficiencywinst die we bij een betere taakverdeling kunnen boeken, moet tot Den Haag doordringen”, aldus Jansen. “Laten we blijven investeren in een sterke binding tussen overheid, organisaties en bedrijfsleven. Samen staan we sterk”, aldus Jansen.

Meer informatie over Provincie Overijssel:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!