Hevig protest BZW tegen extra stikstofregel provincie Brabant

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BZW

De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging BZW maakt ernstig bezwaar tegen de extra provinciale beleidsregel rondom stikstofuitstoot die onverwacht op 1 juli om middernacht is ingegaan.

Hevig protest BZW tegen extra stikstofregel provincie Brabant

De belangenbehartiger vraagt Gedeputeerde Staten met klem deze regel per direct te schrappen voor het bedrijfsleven. Bedrijven veroorzaken nauwelijks een aandeel in de uitstoot van stikstof, de regel verergert de bureaucratie en gaat ten koste van economische groei. Bovendien negeert de provincie eerdere landelijke afspraken over evenwicht tussen ecologie en economie, zo verwoordde BZW haar argumenten in een brief waarin gevraagd wordt om een reactie op zeer korte termijn.

Op 1 juli is het Programma Aanpak Stikstof PAS in werking getreden. Gedeputeerde Staten van de provincie Brabant greep die gelegenheid aan om hier per direct een extra beleidsregel aan toe te voegen. De regel is vooral bedoeld om extra stikstofuitstoot tegen te gaan in de vier natuurgebieden Kampina/Oisterwijkse Vennen, Strabrechtse Heide, Groote Peel en Deurnsche Peel. De extra regel raakt echter niet alleen de aanwezige en beoogde veehouderij maar ook reguliere bedrijven, terwijl deze slechts in zeer geringe mate bijdragen aan de uitstoot van stikstof. Dit is niet de enige reden waarom BZW bezwaar maakt tegen de extra regel van de provincie. De werkgeversvereniging vindt dat de provincie eerdere landelijke afspraken tussen het ministerie van EZ en VNO-NCW negeert over evenwicht tussen ecologie en economie. ‘Het invoeren van een aanvulling op nieuwe landelijke regelgeving gaat ten koste van economische groei. Bovendien verzetten wij ons tegen regels die veel bureaucratie met zich meebrengen maar een oplossing van het probleem niet dichterbij brengen’, aldus BZW-voorzitter Peter Struik.  

‘Stikstofboekhouding’

Het PAS is een complexe regeling die de stikstofdepositie in Nederland moet terugbrengen onder druk van Europese afspraken. Het gekozen middel daarvoor in het PAS is een ‘stikstofboekhouding’. BZW heeft van meet af aan - zowel landelijk, via de koepelorganisatie VNO-NCW als provinciaal – hieraan meegewerkt vanuit de veronderstelling dat deze zou helpen de tot dan geldende4 impasse op het gebied van vergunningverlening Wet Natuurbescherming te doorbreken.  

Struik: ‘Voor onze kritische achterban verdedigden wij onze medewerking met de stelling dat niets doen geen optie was. Voorwaarde was daarbij dat er een evenwicht zou kunnen worden gevonden tussen milieu – minder stikstof – en ontwikkelruimte  voor het bedrijfsleven; onze economie mag immers niet op slot gezet worden. De extra beleidsregel heeft grote impact op alle bedrijven en er bestaat onduidelijkheid over de precieze interpretatie van de regelgeving.’

Daarmee wordt volgens BZW de landelijke belofte van voldoende ontwikkelruimte voor het bedrijfsleven ernstig ondergraven. Bovendien zaait de provincie hiermee verwarring, waarmee de PAS vanaf de start allesbehalve een werkbaar instrument lijkt te zijn geworden. BZW heeft Provinciale Staten gevraagd de extra beleidsregel per direct te schrappen voor het bedrijfsleven.

Meer informatie over VNO-NCW Brabant Zeeland:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!