Hoe veilig is uw bedrijf?

  • Zakelijke dienstverlening
  • Bron: Kompaan Accountants & Adviseurs

Uit onderzoek blijkt dat veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf jaarlijks slachtoffer worden van criminaliteit en vandalisme. De overheid biedt daarom een helpende hand met de subsidieregeling “Veiligheid Kleine Bedrijven”.

Hoe veilig is uw bedrijf?

In 2012 en 2013 kunt u een financiële ondersteuning krijgen van maximaal € 1.000 bij het beter beveiligen van uw bedrijf. Wees er snel bij want de overheid heeft budget voor 9.000 aanvragen.

Alleen ‘kleine’ bedrijven komen in aanmerking. Het gaat dan om bedrijven met maximaal 10 fulltime medewerkers. Maar ook als uw bedrijf bestaat uit maximaal 5 vestigingen (en maximaal 10 fulltime medewerkers per vestiging) kunt u subsidie aanvragen.

Zonder veiligheidsscan geen subsidie
Om gebruik te kunnen maken van de subsidie moet u allereerst een beveiligingsscan laten uitvoeren door een onafhankelijk beveiligingsadviseur. Op de site van Agentschap NL vindt u een lijst van veiligheidsadviseurs die zo’n beveiligingsscan mogen uitvoeren. Nadat de veiligheidsscan is uitgevoerd kunt u hiervoor subsidie aanvragen bij Agentschap NL. De overheid vergoedt € 300 per scan, per bedrijfsvestiging.

Veiligheidsmaatregelen
Van de beveiligingsadviseur ontvangt u aanbevelingen om het bedrijf veiliger te maken. Gaat u hiermee aan de slag dan vergoedt de overheid de helft van de kosten met een maximum van € 700. Zorg er wel voor dat u de aanbevolen maatregelen binnen zes maanden na het indienen van uw subsidieaanvraag uitvoert. Om een gedeelte van de gemaakte kosten aan veiligheidsmaatregelen vergoedt te krijgen moet u opnieuw een subsidieaanvraag indienen bij Agentschap NL. Het beveiligingsrapport, facturen van de maatregelen en de veiligheidscan voegt u als bijlage toe bij uw aanvraag. Voldoet u aan alle voorwaarden dan ontvangt u binnen 8 weken de subsidie op uw rekening.

Let op! Het beveiligingsrapport, offertes en betaalbewijzen moet u goed bewaren voor een eventuele controle. Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u ook op de site www.stavoorjezaak.nl.

Lees verder...

Meer informatie over HLB Van Daal Adviseurs en Accountants - Locatie Amsterdam:

Bekijk het complete bedrijfsprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!