Hoe verbetert het kabinet het fiscale vestigingsklimaat in Brainport Eindhoven?

Op maandag 15 oktober jongstleden heeft het kabinet definitief besloten om de dividendbelasting niet af te schaffen. In plaats daarvan neemt het kabinet een aantal maatregelen die het (fiscale) vestigingsklimaat voor bedrijven moet verbeteren.

Hoe verbetert het kabinet het fiscale vestigingsklimaat in Brainport Eindhoven?

Twee maatregelen, die voor bedrijven en kennisinstellingen in de Brainport Eindhoven regio relevant zijn, uitgelicht.

30% regeling

De 30%-regeling maakt het voor internationale werknemers onder voorwaarden mogelijk een forfaitair bedrag van maximaal 30% van het loon onbelast te vergoeden. In het regeerakkoord werd aangekondigd dat de 30%-regeling in tijdsduur werd ingekort van 8 naar 5 jaar. Dit wordt nu met twee jaar uitgesteld. Het kabinet treft overgangsrecht voor de groep waarvoor de regeling als gevolg van deze maatregel in 2019 of 2020 zou eindigen. Vanaf januari 2021 is de beperking wel een feit. Werkgevers in Brainport Eindhoven hebben zich steeds hard gemaakt voor een overgangsregeling, omdat buitenlandse werknemers die bij bedrijven en kennisinstellingen in de regio werken op deze regeling hebben gerekend.

Speur-en ontwikkelingswerk

Voor een goed vestigingsklimaat is daarnaast innovatiekracht van vitaal belang. Daarom wordt de tweede schijf in de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) gerepareerd: in 2020 wordt de afdrachtvermindering verhoogd van 14% naar 16%. Innovatieve ondernemers krijgen hierdoor een hogere vermindering van de af te dragen loonbelasting, als zij kosten maken en uitgaven doen ten behoeve van speur- en ontwikkelingswerk. Veel kleine en grote bedrijven in Brainport Eindhoven maken gebruik van de WBSO.

Meer informatie over Brainport Development :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!