Hoge ambitie verduurzaming stadhuis Veghel

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Veghel

De visie van Meierijstad is om een actieve gemeente te zijn, waar het prettig wonen en werken is in een aantrekkelijke omgeving die duurzaam en gezond is.

Hoge ambitie verduurzaming stadhuis Veghel

Het kan dan ook geen verrassing zijn dat bij de presentatie van het huisvestingsplan Meierijstad de colleges van de gemeenten Schijndel, Veghel en Sint Oedenrode de ambitie uitgesproken hebben voor de maximaal mogelijke verduurzaming voor het stadhuis Veghel en hier aandacht aan te besteden bij de verdere planontwikkeling.

Verschillende scenario’s

De werkgroep Huisvesting heeft deze ambities ter harte genomen en deze uitgangspunten aan de hand van een drietal scenario’s onderzocht. De variabelen bestonden uit:

  • Scenario 1: verduurzamen installaties
  • Scenario 2: realistische verduurzaming gebouw
  • Scenario 3: “Energieneutraal gebouw”

Keuze

Het realiseren van een energieneutraal gebouw (scenario 3) wordt door de colleges als een te grote investering beoordeeld (6,3 miljoen) in relatie tot de waarde van het gebouw en is daarom niet maatschappelijk verantwoord. Een realistische verduurzaming van het stadhuis (scenario 2) appelleert ook aan het hoge ambitieniveau en past ook binnen de planning en verwachtingen van de drie colleges.

Financiën

De investering voor scenario 2 bedraagt € 1.195.000 en kan gedekt worden uit de optredende jaarlijkse besparing op energie (€ 44.000) in combinatie met een verlaging van het exploitatievoordeel wat optreedt in het huisvestingsplan (van € 103.000 naar € 35.900).

Maatregelen

Maatregelen die passen binnen een realistische verduurzaming zijn: LED verlichting, toepassing van warmtepompen en toerengeregelde pompen, zonnepanelen, ruimten regeling met CO2- en temperatuurregeling, verbeteren verlichting buitenkant, toepassen waterbesparende reservoirs en kranen, relatieve vochtigheid regelen door vochtterugwinning in de luchtbehandeling en toepassen van groen in het gebouw en gebruiken van regenwater voor toiletspoeling. Door toepassing van ruimteregelingen (op Co2 en temperatuur) en veel groen (planten) in het gebouw verbetert het binnenklimaat. Wetenschappelijk is aangetoond, dat een prettige werkomgeving bijdraagt aan een verlaging van het ziekteverzuim en verhoging van de productiviteit van de medewerkers.

Voorbeeldfunctie

Mede doordat Meierijstad haar ambities nu zelf vertaalt naar haar eigen vastgoed hoopt zij ook bedrijven en consumenten uit te dagen tot het nemen van duurzame maatregelen. Meierijstad wil met het genomen besluit om het gemeentehuis van Veghel te verduurzamen aantonen dat zij serieuze duurzaamheidsambities heeft en hiermee haar voorbeeldfunctie uitdraagt en tegelijk ook aandacht heeft voor verbetering van de werkomgeving van het personeel van Meierijstad.

Klimaattop

Terwijl alle wereldleiders deze week in Parijs bij elkaar zijn voor de klimaattop om maatregelen af te spreken om de klimaatverandering een halt toe roepen, neemt Meierijstad nu al haar verantwoordelijkheid en investeert fors in verduurzaming van haar gemeentehuis in Veghel.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!