Hoge dieselprijs drukt herstel transportsector

  • Logistiek & Vervoer
  • Bron: TLN

Investering alternatief voor vervanging fossiele brandstoffen steeds belangrijker.

Hoge dieselprijs drukt herstel transportsector

De hoge dieselprijs zet verder economisch herstel van de transportsector zwaar onder druk. Deze conclusie trekt Transport en Logistiek Nederland (TLN) naar aanleiding van een onderzoek onder haar leden over de gevolgen van de hoge dieselprijzen. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 80% van de transportondernemers last heeft van de hoge dieselprijzen en zich zorgen maakt over het bedrijfsresultaat. Dit ondanks dat 70% van alle respondenten aangeeft gebruik te maken van brandstofclausules om de risico's van tussentijdse prijsstijgingen af te dekken. Oorzaak voor de gestegen kosten ligt in het feit dat de meeste transportondernemers weliswaar gebruikmaken van deze clausules, maar opdrachtgevers hier in de praktijk vaak van afwijken. TLN roept alle partijen op om gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen en in te zetten op een duurzame relatie.

Brandstofclausules
In de afgelopen 10 jaar is de transportsector regelmatig geconfronteerd met een sterke stijging van de dieselprijs. Uit het onderzoek blijkt dat steeds meer ondernemers gebruik zijn gaan maken van brandstofclausules om de negatieve effecten van prijsstijgingen tegen te gaan. Maakte in 2008[i] ongeveer 50% van alle transportondernemers gebruik van brandstofclausules, inmiddels is dit percentage anno 2011 gestegen naar meer dan 70%. TLN is verheugd dat de transportsector hierdoor beter bestand is tegen de hoge dieselprijzen, maar signaleert tegelijkertijd ook een zorgelijke ontwikkeling.

Opdrachtgevers
Uit het onderzoek blijkt namelijk dat meer dan de helft van de vervoerders die gebruik maakt van brandstofclausules, moeite heeft om deze toe te passen omdat opdrachtgevers (zowel private als publieke) gemaakte afspraken niet altijd na komen. "Een zorgelijke ontwikkeling. Zeker in deze tijden waarin de winstmarges voor de sector nog steeds laag zijn en veel ondernemers nog steeds herstellen van de economisch crisis", aldus TLN voorzitter Alexander Sakkers. Sakkers roept alle betrokken partijen dan ook op gezamenlijk hun verantwoordelijkheid te nemen en in te zetten op een duurzame relatie, waarin plaats is voor een reële kostencalculatie en beloning.

Alternatieve brandstoffen
Investeren in de ontwikkeling van nieuwe rendabele vormen van energie die fossiele brandstoffen in de toekomst kunnen vervangen, worden met de sterk stijgende olieprijzen economisch steeds belangrijker. Door de verwachte hogere aardgasopbrengsten dit jaar, zal het Kabinet een financiële meevaller hebben. TLN pleit er daarom voor dat de extra opbrengsten worden ingezet om de afhankelijkheid van olie ter verminderen.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!