home » nieuws » Bouw »

Hogeschool Zeeland brengt bij Zeeuwse bouwondernemers theorie in de praktijk

  • Bouw
  • Bron: Hogeschool Zeeland

Doel is het slimmer, beter en goedkoper bouwen door gebruik te maken van het zogenaamde Integraal Ontwerpen.

Hogeschool Zeeland brengt bij Zeeuwse bouwondernemers theorie in de praktijk

De officiële kick-off van het project BiMkb-Zeeland bij de Hogeschool Zeeland in Vlissingen vond plaats op 24 september. De oorspronkelijke projectbenaming was Wooneconomie 3, daarmee aangevend dat dit het derde opeenvolgende RAAK-subsidieproject is in de Zeeuwse bouwsector. Een belangrijk hulpmiddel daarbij is 3D-BIM (driedimensionaal Bouw Informatie Model) dat het eerst is toegepast voor de grootschalige bouw. Door de huidige software ontwikkeling wordt het mogelijk om alle gegevens van een te maken gebouw centraal te beheren.
Deze methodiek zal binnen enkele jaren veelvuldig voorgeschreven en toegepast gaan worden. De toepassing in het MKB-bedrijf waarbij alle partijen in de bouwketen nauw samenwerken is uniek in de wereld. Resultaat van de derde fase dient te zijn dat innovatieve bouwconcepten voor de kleinschalige Zeeuwse wooneconomie op succesvolle wijze in de praktijk kunnen worden uitgevoerd.
 
De projectenreeks wordt door de Hogeschool Zeeland in de Smart Services Boulevard uitgevoerd, in nauwe samenwerking met een groep ketenpartners in de Zeeuwse bouwsector.
Door de methodiek en kennis van grotere landelijke organisaties en kennispartners als TNO en TU Delft te vertalen naar het Zeeuwse MKB vormt de Smart Services Boulevard een kennisbrug tussen kennis van buiten naar binnen de provincie.

Het lag in de oorspronkelijke bedoeling om innovatieve bouwvormen tot ontwikkeling te brengen op Schouwen Duiveland bij het project “Innovation Island”. Dit idee past perfect bij het huidige speerpunt “Hospitality”, naast Water en Bio Based Economy één van de 3 speerpunten voor Zeeland, gedefinieerd door het Innovatie Netwerk Zeeland. Omdat Innovation Island wat op zich laat wachten vindt nu toepassing plaats in andere projecten.

Integraal ontwerpen
In Wooneconomie 1 is geconstateerd dat kennis en ervaring met Integraal Ontwerpen cruciaal is om concurrerend innovatieve bouwvormen te kunnen ontwikkelen. Integraal Ontwerpen gaat over slim samenwerken in de bouwketen, waardoor veel faalkosten kunnen worden vermeden. Ook zullen er minder bouwkosten worden gemaakt. De aanpak is echter vooral ontwikkeld voor grote bouwwerken. Het tweede project “Wooneconomie 2” heeft zich onder leiding van docent van de Hogeschool Zeeland, Willem Haak, volledig gericht op het geschikt maken van deze aanpak voor onze Zeeuwse MKB-bedrijven. De resultaten van dit project zijn zo uniek, dat de projectgroep op uitnodiging inmiddels een presentatie heeft gegeven op een bouwcongres in Taiwan.

BiMkb-Zeeland
Er is nog een vervolgfase nodig om echt economisch profijt te gaan trekken van de ontwikkeling geschetst in fase 2. Het gaat daarbij vooral om het samenwerkingsaspect en innovatief aanbesteden. Het Bouw Innovatie Model (BiM)speelt een centrale rol. Kennispartners als TNO Eindhoven en de TU Delft brengen hun kennis en ervaring in via een reeks workshops met de bouwondernemers.
De aanpak zal ook worden toegepast bij de ontwikkeling van het Huisje van Niks, een ander uniek project in de Smart Services Boulevard, opgericht bij Hogeschool Zeeland met provinciale subsidie. Bij het project BiMkb speelt de zogenaamde RAAK-subsidie van het ministerie van onderwijs een belangrijke rol.

Pilots
Er zijn door vier geïnteresseerde partners pilots ingebracht om de nieuwe werkwijze en samenwerkingsvormen in de praktijk te toetsen en nieuwe kennis te ontwikkelen. Pilotbedrijven zijn SVRZ, Marsaki en Woongoed Middelburg. Daarnaast is AM Architecten geïnteresseerd als opdrachtgever. Zij krijgen steun door middel van kennisintensieve workshops en online ondersteuning van TNO en TU Delft.

Projectleider van het project BiMkb is Leo Geelhoed, medewerker van de Smart Services Boulevard van de Hogeschool Zeeland.  Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep bestaande uit de Hogeschool Zeeland, Marsaki, WTS Architecten, Bouwbedrijf Flipse, Bouwbedrijf Rijk , dhr. J.Tiessens en TNO.

TNO
Sebastian zegt in een paar zinnen wat hij van het project en de workshops vindt.

Integratie in Hogeschool Zeeland
Daarnaast wordt er BIM-lesmateriaal geïntegreerd in de opleiding Bouwkunde van de Hogeschool Zeeland zodat ook de werknemers van de toekomst hiermee kunnen werken.  Het verspreiden van de opgedane kennis in de regio is eveneens van groot belang. Hiervoor wordt de Bouw Innovatiekring Zeeland opgericht, die toegankelijk is voor alle geïnteresseerde bouwbedrijven in de regio.

Theorie naar de praktijk
BiMkb Kennispartners als TNO Eindhoven en de TU Delft brengen hun kennis en ervaring in via een reeks workshops met de bouwondernemers Sprekers vanuit TNO zijn dr. Rizal Sebastian MSc & dhr. L. van Berlo. De sprekers van de TU Delft zijn dhr. Koolwijk & mevr. Chao-Duivis.


Vrijdag 5 november vond de in de Smart Services Boulevard  van de Hogeschool Zeeland de aftrap plaats voor de eerste van deze serie van 8 workshops, ter ondersteuning van het BiMkb-Zeeland project. Deze 1e workshop ging over welke strategische vragen er beantwoord dienen te worden bij aanvang van het project.
Aspecten die aan bod kwamen waren: hoe organiseer ik zo’n BIM-project, wat zijn de implicaties van de gekozen bouworganisatievorm en wat zijn de juridische mogelijkheden en beperkingen?
De reeks workshops eindigt op 18 november 2011. De workshops dienen in eerste instantie om de theorie van het BIM proces te vertalen naar de praktijk en te integreren in de verschillende Pilotbedrijven.
Onderwerpen die in een later stadium aan bod komen, zijn BIM Quickscan metingen, proces beheersing, Risk Reward, projectallianties, contractrecht, verzekeringen, Past Performance en de Kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s)
ROM Marsaki bv
Walter Koens, manager projectontwikkeling / plv directeur van Marsaki doet al vanaf het begin mee aan het project.
Marsaki werkt met vele verschillende contractvormen om haar 120 projecten onder te brengen bij bouwers, voor een groot gedeelte gebeurt dit vooralsnog via traditionele aanbesteding.
“Dit innovatieve project onderscheidt zich echter doordat er optimaal gewerkt wordt volgens integraal ontwerpen. Door juist vanaf het prille initiatief alle opeenvolgende schakels van een organisatie- of bedrijfskolom in een samenwerking bijeen te brengen ontstaat er chemie tussen partijen. Doel is dat dit lijdt tot betere grip op en betere prestaties in kwaliteit, tijd en geld. Onze eerste ervaringen in het pilotproject zijn dat integraal ontwerpen in combinatie met ketenintegratie hiervoor goede middelen zijn. Sleutelwoorden hierin zijn wederzijds vertrouwen, volledige transparantie en betrokkenheid.
Je kunt dan ook spreken van vele vaders voor het project(kindje). Het geven van vertrouwen, de aandacht en zorg vanuit alle disciplines in de keten, van architect tot betonleverancier, resulteert in het samen zoeken naar de beste oplossingen, welke dient te resulteren in het beste product voor een passende prijs.” Aldus dhr. Koens.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Martin Rijk, medewerker Marketing & Communicatie van de Smart Services Boulevard van de Hogeschool Zeeland. Telefoonnummer: + 31 (0)118- 48 91 79 of e-mail: m.rijk@hz.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!