Hoogste rendement uit Europees onderzoeksgeld voor Nederland

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In de periode van 2007 tot en met 2013 hebben het Nederlandse hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven bijna € 3,4 miljard Europese financiering weten te verwerven.

Hoogste rendement uit Europees onderzoeksgeld voor Nederland

Dat is bijna anderhalf keer zo veel als Nederland via de EU-begroting bijdraagt. Dat schrijven staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag aan de Tweede Kamer.

Nederland scoort het beste van alle landen als het gaat om de verworven financiering in verhouding tot de omvang van de economie van de Europese lidstaten. In het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (KP7) van de Europese Unie ontvingen in totaal 5173 Nederlandse onderzoeken financiering. In totaal ging het om 26.454 Europese onderzoeksprojecten.

National Contact Points van RVO.nl

Onderzoekers en kennisinstellingen kunnen bij de National Contact Points van RVO.nl terecht voor advies bij het aanvragen van Europees onderzoeksgeld. Uit een interne evaluatie blijkt dat het inwinnen van advies bij de adviseurs van RVO.nl de kans op toekenning van de subsidie verhoogt van 18% naar 28%. Bovendien blijkt dat projecten over de gehele periode van KP7 een bijna dubbele kans van slagen hadden als ze advies hebben ingewonnen bij de adviseurs van RVO.nl. Deze succesvolle ondersteuning zal daarom ook voor Horizon 2020, het vervolgprogramma van KP7, beschikbaar blijven.

Europese samenwerking

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is verheugd met deze goede cijfers voor de Nederlandse onderzoekers: "Dankzij de samenwerking met internationale partners in KP7-projecten hebben Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven hoogstaand internationaal onderzoek kunnen verrichten. De netwerken zijn voor Nederland van strategisch belang, omdat ze kansen bieden aan de Nederlandse wetenschap om zich Europees te positioneren."

"Nederland beschikt over een geweldige kennisbasis met toponderzoekers en bedrijven die wereldleider zijn in hun sector", aldus minister Kamp van EZ. "Door de Europese middelen voor kennis en innovatie zo goed mogelijk te benutten, krijgen Nederlandse ondernemers en kennisinstellingen de kans hun kennis om te zetten in vernieuwende producten en diensten".

Excellentie als criterium

Van de bijna € 3,4 miljard die Nederland in de afgelopen 7 jaar uit het Europese onderzoeksbudget heeft gehaald, kwam er € 700 miljoen van de Europese Onderzoeksraad ERC. Excellentie is het enige criterium om in aanmerking te komen voor een beurs van de ERC. Ieder jaar stroomde er dus € 100 miljoen Nederland binnen voor de allerbeste onderzoekers.

Dat de Nederlandse onderzoeksvoorstellen van hoge kwaliteit zijn laat de slaagkans zien. 23% van alle ingediende Nederlandse voorstellen in KP7 hebben geleid tot financiering. Het Europese gemiddelde van alle voorstellen ligt op 17%. Deze financiële prestaties geven de internationale waardering aan voor Nederlandse onderzoekers en ondernemers als partner. Ook blijkt uit de resultaten dat de Nederlandse initiatieven passen binnen de Europese Onderzoeksruimte (ERA) en de Europese markt voor innovatieve producten, processen en diensten.

"Veel mensen noemen het gemak waarmee Nederlandse onderzoekers op alle niveaus, jong en oud, ervaren en onervaren, internationaal durven te opereren als sleutel tot het succes. Nederland mag trots zijn op dit internationaal succes," aldus Dekker.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is nationaal contactpunt voor Horizon 2020 in opdracht van de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!