Huizinga stelt Wabo opnieuw uit

  • Financieel & Juridisch
  • Bron: MKB

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn teleurgesteld dat de nieuewe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) niet op 1 juli 2010 in werking treedt.

Huizinga stelt Wabo opnieuw uit

De werkgeversorganisaties hadden daarop aangedrongen omdat in de economische crisis elke meevaller welkom is.

De Wabo moet zorgen voor een betere en snellere dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven. Daarnaast levert de omgevingsvergunning een flinke besparing op. De totale administratieve lastenverlichting komt uit op ruim 105,5 miljoen euro per jaar voor bedrijven. Voor burgers ontstaat een lastenverlichting van ruim 26,5 miljoen euro en 18.000 uur aan administratieve rompslomp per jaar.

Voor een aantal bedrijven zou de Wabo bovendien betekenen dat hun vergunning niet zou vervallen; dat voordeel lopen ze nu mis; ze moeten een nieuwe vergunning aanvragen wat veel tijd en geld gaat kosten.

Minister Huizinga laat opnieuw het uitstel afhangen van de voorbereidingen van gemeenten en provincies, die hun zaken in de vakantieperiode niet op tijd op orde zeggen te krijgen. Ondernemers hebben deze wet te danken aan de toenmalige minister Dekker (VVD) en staatssecretaris Van Geel (CDA), maar zij werd steeds weer uitgesteld door minister Cramer (PvdA). In haar persbericht zegt minister Huizinga van VROM dat zij in overleg met IPO, VNG en UvW – maar zonder het bedrijfsleven – heeft besloten dat 1 oktober 2010 de definitieve invoeringsdatum van de Wabo is.

Gelet op de voorgeschiedenis stellen de ondernemingsorganisaties dat nog maar even af te wachten. Eerder noemde minister Cramer 1 juli al een heilige datum. Het bedrijfsleven gelooft het pas als het Koninklijk Besluit in het Staatsblad staat.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!