Hulp aan ondernemers Ede via ‘155-red-een-bedrijf’

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Gemeente Ede

De gemeente Ede en het IMK gaan samenwerken om het plaatselijke midden- en kleinbedrijf (MKB) te ondersteunen. Doel van dit initiatief is om tijdig in gesprek te komen met ondernemers die in zwaar (financieel) weer verkeren, of daarin terecht dreigen te komen.

Hulp aan ondernemers Ede via ‘155-red-een-bedrijf’

In de praktijk blijkt dat veel ondernemers in nood te laat (financiële) hulp zoeken bij de gemeente uit schaamte of onwetendheid. Daarom is er een website en een telefoonnummer, waar ondernemers makkelijk om hulp kunnen vragen. De ondernemer kan daarna direct aan de slag om samen met een adviseur van het IMK naar oplossingen te  zoeken. De problemen zijn vaak heel divers en kunnen liggen op het vlak van bedrijfsvoering, commercie en/of financiën. Wanneer een ondernemer (te) laat aanklopt voor hulp is een faillissement of een schuldsaneringstraject vaak onafwendbaar. 

Stimuleren regionale werkgelegenheid

“Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat van onze regionale economie”, vindt wethouder Vreugdenhil. “Ede telt duizenden hardwerkende ondernemers. In deze moeilijke economische tijden kunnen die niet allemaal het hoofd boven water houden. Dat is jammer, vooral als dat te voorkomen was geweest door eerder aan de bel te trekken. Daarom is 155 red een bedrijf een prachtig initiatief!”.
 
Han Dieperink, algemeen directeur IMK: “Uit de praktijk blijkt dat ondernemers bij probleemsituaties vaak de weg niet kennen, of die weg te laat vinden en dat leidt onnodig vaak tot bedrijfsbeëindiging. Daarom hebben we vanuit het IMK het initiatief genomen om de eerste hulplijn ‘155-red-een-bedrijf’ in te voeren met als doel om eerder in het traject de ondernemer te ondersteunen.”

155-Red-een-bedrijf

Koen Tangelder, regiomanager Midden bij IMK: “Het is van essentieel belang om ondernemers die het moeilijk hebben eerder in beeld te krijgen en daarin staan we de gemeente Ede graag bij. Ondernemers hebben behoefte aan een ervaren adviseur die de juiste analyse kan maken en met effectieve oplossingen kan komen. Door er tijdig bij te zijn kan het tij vaak nog worden gekeerd, soms door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen).”

Ondernemers uit Ede waarvan de continuïteit van hun onderneming in het geding is, kunnen voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer: 088  999 0 155, of 24 uur per dag via internet: www.155.nl

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!