Hulp voor ondernemers bij veranderingen in wet- en regelgeving

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Midden

Veranderingen op het gebied van mobiliteit, sociaal ondernemen, flexwet, Participatiewet en ziektewet: ondernemers zien door de bomen het bos niet meer.

Hulp voor ondernemers bij veranderingen in wet- en regelgeving

Hoog tijd voor VNO-NCW Midden, MKB-Utrecht en het WerkgeversServicepunt Utrecht-Midden om samen een bijeenkomst voor ondernemers te organiseren. Op 27 oktober volgden  in het nieuwe Stadskantoor 132 ondernemers, een inspirerend programma. Het blijkt inderdaad dat de veranderingen een zorg zijn voor werkgevers en dat er behoefte is aan duidelijkheid en steun.

Niet eerder kwamen in deze regio zo veel bedrijven en instellingen bij elkaar om geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Marieke Hart, sociaal ondernemer van het bedrijf Thuisafgehaald.nl, sprak over de positieve ervaringen met 50+ werkzoekenden die in haar bedrijf aan het werk zijn. Wethouder Victor Everhardt (Utrecht) ging met werkgevers in gesprek over hun behoeften en onderzoekscoördinator Monique Goddijn-Roso van de Economic Board Utrecht sprak over de tijdgeest en de veranderende arbeidsmarkt. Zij benadrukte dat de functies veranderen, mensen zich moeten blijven ontwikkelen en de grote kloof dichten tussen het talent dat bedrijven zoeken en de mensen die ze in huis hebben.

Interactieve Workshops en rol WerkgeversServicepunt

Het moet duidelijk zijn waar werkgevers terecht kunnen voor informatie, zo bleek ook uit de verschillende interactieve workshops. Het WerkgeversServicepunt is de partner  voor ondernemers en heeft de connecties en de verbindingen om een ondernemer te ontzorgen op het gebied van nieuwe wetgeving en bijvoorbeeld het vervullen van vacatures. Maar ook biedt het WerkgeversServicepunt eén contactpersoon voor toegang tot de diverse financiële regelingen en subsidies van o.a. UWV, Gemeenten en O&O-fondsen.

VNO-NCW Midden pleit al geruime tijd voor adequate werkgeversdienstverlening. Het draait daarbij om de simpele termen: eenduidigheid, duidelijkheid en tempo. Eenduidigheid draait om uniformiteit in uitvoeringsprocessen, procedures en in te zetten instrumenten. Duidelijkheid heeft betrekking op helderheid voor ondernemers. Bij wie moeten ze zijn voor hun vragen, het gaat daarbij niet zozeer om een vast contactpersoon, maar om het investeren in de relatie met de werkgever. Tempo draait uiteraard om, populair gezegd, de levertijd. Van belang in de dienstverlening voor werkgevers is dat vragen binnen een afgesproken termijn beantwoord worden.

Vertrouwen

Het WerkgeversServicepunt werkt hard aan de optimalisering van deze dienstverlening. Met deze gezamenlijk georganiseerde bijeenkomst lieten ze dat zien, met adequate informatie en 1 doel: elkaar versterken en ondersteunen bij het aangaan van de uitdagingen voor “uw personeel vandaag” én “het personeelsbestand van morgen”. VNO-NCW Midden werkt daar graag aan mee met 1 doel: tevreden ondernemers!

Een uitgebreid verslag van de netwerkbijeenkomst en informatie over vervolgactiviteiten vindt u hier.

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!