Hulpbrug voor aanleg Sluiskiltunnel wordt geplaatst

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Zeeland Seaports

In de nacht van 24 op 25 januari wordt ter hoogte van het bouwterrein van de Sluiskiltunnel in Terneuzen een hulpbrug over de Koegorsstraat geplaatst.

Hulpbrug voor aanleg Sluiskiltunnel wordt geplaatst

Daarom wordt de Koegorsstraat van 20.00 uur tot ca. 05.00 uur tussen de Spuikreekweg en de hoofdingang van de skihal afgesloten voor alle verkeer. Woningen, bedrijven, de skihal en het werkterrein van de Sluiskiltunnel blijven bereikbaar. Doorgaand verkeer op de Koegorsstraat is niet mogelijk.

Transport van grond

De brug dient voor het transport van grond die vrijkomt bij het boren van de tunnel. Bij het boren komt in totaal ongeveer 230.000 m3 boorspecie vrij. Dit is een mengeling van zand, klei en bentoniet. Bentoniet wordt tijdens het boren gebruikt en zorgt voor een stabiel boorfront. Na bewerking van de boorspecie in de scheidingsinstallatie wordt het bentoniet teruggewonnen en hergebruikt bij het boren. De vrijgekomen grond wordt gezeefd en gescheiden in een zand- en een kleifractie. Het zand wordt gebruikt als ophoogmateriaal onder de nieuwe weg tussen de tunnel en de Tractaatweg. De klei wordt gebruikt als bermgrond en voor de kanteldijken die rondom de tunnelingang worden aangelegd.

Veiligheid

Voor het transport van de grond vanaf de tunnelingang naar het wegtracé kruist het bouwverkeer de Koegorsstraat. Vanwege de veiligheid voor de weggebruikers en om hinder voor het wegverkeer zo veel mogelijk te beperken is besloten om voor het bouwverkeer een tijdelijke brug over de Koegorsstraat aan te leggen. Het transpoort van grond via de brug begint in februari en zal naar verwachting tot en met oktober 2013 doorgaan. Daarna wordt de brug verwijderd. In totaal zullen vrachtwagens 15.000 keer op en neer over de brug rijden. De hulpdiensten die normaal uitrukken vanuit de kazerne aan de Koegorsstraat zijn hierover geïnformeerd en zullen extra maatregelen nemen om de normtijden te garanderen.

Achtergrond

De huidige draaibrug bij Sluiskil is een belangrijke verbinding over het Kanaal Gent-Terneuzen voor het weg- en treinverkeer. Deze brug over het kanaal staat gemiddeld 23 keer per dag open en is een knelpunt voor het weg- en vaarwegverkeer. Daarom komt er een tunnel die het Kanaal Gent-Terneuzen kruist, de Sluiskiltunnel. De huidige brug over het Kanaal Gent-Terneuzen blijft in gebruik voor langzaam verkeer zoals (brom)fietsers en landbouwvoertuigen, treinverkeer en bestemmings-verkeer.

De Sluiskiltunnel krijgt twee geboorde buizen van elk 1.145 meter lengte, die op het diepste punt 34 meter beneden NAP komen te liggen. De diameter van de buizen bedraagt aan de buitenzijde circa 11 meter. De nieuwe verbinding is in totaal 6 kilometer lang met twee grote nieuwe aansluitingen.

Bouwcombinatie

De BV Kanaalkruising Sluiskil is verantwoordelijk voor de planning, het budget en is opdrachtgever voor de bouwcombinatie BAM-TBI. De bouwcombinatie BAM-TBI wordt gevormd door vier werkmaatschappijen die deel uitmaken van de twee Nederlandse aannemers, Koninklijke BAM Groep nv te Bunnik en TBI Holdings BV te Rotterdam. Volgens de planning van de aannemer zal het gehele project in de zomer van 2015 worden opgeleverd.

Meer informatie over North Sea Port:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!