ICT-partijen in transport en logistiek verenigen zich in DALTI

Samenwerken in ICT is noodzakelijk. Steeds vaker zijn meerdere ICT bedrijven betrokken bij eenzelfde project. De systemen moeten naadloos met elkaar communiceren. Dat is de reden dat zeven ICT bedrijven die actief zijn in de transport en logistiek, de handen ineen slaan en een eigen vereniging oprichten, DALTI.

ICT-partijen in transport en logistiek verenigen zich in DALTI

Op 1 juni 2018 is de Dutch Association of Logistics and Transport IT Suppliers (DALTI) opgericht. Een groep van zeven ICT-leveranciers heeft daarmee het initiatief genomen om een vereniging te starten voor ICT-leveranciers die actief zijn in de sector transport en logistiek en ondernemingen met een logistiek belang. DALTI richt zich op de Nederlandse markt, maar veel deelnemende bedrijven werken ook internationaal. De vereniging heeft dan ook ambities om zich in de toekomst op het buitenland te richten.

Verbeteren ICT-landschap transport en logistiek

Voor elk logistiek proces en voor elk soort bedrijf bestaan ICT-oplossingen. Dit creëert een complex speelveld waarin veel bedrijven, belangenorganisaties, kennisinstellingen en overheden actief zijn. “Ontwikkelingen volgen elkaar in razendsnel tempo op en om deze ontwikkelingen te kunnen blijven volgen, maar zeker ook om als ICT-leveranciers een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van het ICT-landschap in de transport en logistiek, is het tijd voor een ‘eigen’ vereniging van ICT- leveranciers”, aldus René Knapen, voorzitter van DALTI en als commercieel directeur werkzaam bij TANS.

Ontwikkelingen op elkaar aansluiten

Steeds meer ICT-bedrijven zien dat samenwerking noodzakelijk is. Bij elk bedrijf of project zijn namelijk altijd meerdere ICT-leveranciers betrokken. Hun systemen moeten naadloos met elkaar communiceren. Standaardisatie speelt daarbij volgens de nieuwe vereniging een belangrijke rol. Daarnaast valt nog veel van elkaar te leren op gebied van projectmanagement, cao-toepassing en de digitale tachograaf. Knapen licht toe: “Als ICT-leveranciers werken wij nauw samen met onze opdrachtgevers, maar ook met collega-leveranciers, overheden, brancheorganisaties als TLN en evofenedex en kennisinstellingen als TNO. Onze sector is continu bezig met de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en de toepassing van nieuwe technologieën voor logistieke processen. Op sectorniveau werken overheden en brancheorganisaties aan ontwikkelingen als TransFollow, iSHARE, het Open Trip Model en Talking Logistics om datadeling in onze sector eenvoudiger en veiliger te maken. Het is belangrijk om al deze ontwikkelingen goed op elkaar te laten aansluiten. Een belangrijke functie voor DALTI is om als schakel te fungeren bij kennisoverdracht tussen de betrokken partijen.”

Startbijeenkomst

De initiatiefnemers van DALTI zijn René Knapen (TANS, voorzitter), Jan Timmerman (Centric, vice-voorzitter), Jitske Brink (Filogic, penningmeester), Frank Kindt (Aventeon, secretaris), Twan Goossens (Mobicoach), Roderick Rodenburg (Synple) en Roderick Verhoef (Rainbow Solutions). Op dinsdag 25 vindt er een startbijeenkomst plaats. Bedoeld voor (aspirant) leden. Leveranciers van transport management systemen, fleet management systemen, warehouse management systemen, ERP-systemen en financiële software of leveranciers van samenwerkingsplatforms, business intelligence software en track & trace toepassingen, kunnen zich aansluiten bij DALTI.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!