ICT-samenwerking tien gemeenten in regio Nijmegen

  • Technologie
  • Bron: Gemeente Beuningen

Tien gemeenten in de regio Nijmegen ondertekenden maandag 20 juni een intentieverklaring over samenwerking op ICT gebied.

ICT-samenwerking tien gemeenten in regio Nijmegen

De gemeenten spreken hiermee het voornemen uit om, in de eerste plaats op het gebied van ICT en wellicht daarna op nog meer ondersteunende gebieden, te gaan samenwerken.

Gemeenten staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Nieuwe taken als gevolg van decentralisaties van de rijksoverheid, de roep om betere dienstverlening en efficiënter werken bepalen de komende jaren een groot deel van de gemeentelijke agenda. Het realiseren van deze uitdagingen kan niet alleen door standaardisatie en innovatie, maar ook door samenwerking met elkaar. ICT is één van de aspecten van bedrijfsvoering die zich prima leent voor intensieve vormen van samenwerking.

Gezamenlijke kracht door samenwerking
Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar, Nijmegen, Ubbergen, West Maas & Waal en Wijchen spreken daarom de intentie uit om deze ICT-samenwerking met elkaar aan te gaan. Vanuit de gezamenlijke kracht kunnen deze gemeenten hun ICT slimmer en efficiënter organiseren. Ook vermindert de samenwerking de organisatorische kwetsbaarheid op het gebied van ICT.

Samenwerking gemeenten op diverse terreinen
De ICT-samenwerking vindt plaats naast andere samenwerkingsverbanden zoals Millingen-Groesbeek, Heumen-Wijchen en Beuningen-Druten omdat voor dit onderdeel een grotere schaal nodig is om voordelen in kosten, kwetsbaarheid en kwaliteit te leveren. Naast de ICT-samenwerking worden regionaal meerdere stappen gezet zoals de voorbereiding op een RUD (Regionale Uitvoeringsdientst) op het milieuterrein met mogelijke verbreding naar de omgevingsvergunning.

Snel voordeel
In de komende periode vindt er al een intensieve informatie-uitwisseling plaats over ontwikkelingen, investeringen en projecten op ICT-gebied. Waar mogelijk wordt al snel voordeel gehaald uit de samenwerking, bijvoorbeeld door investeringen op elkaar af te stemmen.

Haalbaarheidsonderzoek
De komende maanden maken de gemeenten gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek als onderlegger voor de definitieve besluitvorming over de regionale samenwerking op ICT-gebied. Hierin worden de processen, procedures, systemen, aansturing, organisatievorm van het samenwerkingsverband en de financiering beschreven. Het haalbaarheidsonderzoek is in het najaar 2011 gereed en wordt daarna vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van alle deelnemende gemeenten.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!