ICT-sector en maakindustrie ontmoeten elkaar in Veenendaal

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: VNO-NCW Midden

Op woensdag 25 juni was het gemeentehuis in Veenendaal het decor van een bijzondere bijeenkomst, MaakIT. Ondernemers uit de maakindustrie en de ICT-sector kwamen deze middag bijeen om te spreken over mogelijke samenwerkingsvormen.

ICT-sector en maakindustrie ontmoeten elkaar in Veenendaal

De organisatie van de bijeenkomst was in handen van RCT de Vallei en ICT Valley, met ondersteuning van gemeente Veenendaal, VNO-NCW Midden en studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Doel van de bijeenkomst was het stimuleren van innovatie in de regio FoodValley door met elkaar te discussiëren over inhoudelijke thema’s en op die gebieden lokale en regionale verbindingen te leggen.

Marco Verloop, wethouder te Veenendaal, gaf aan graag op te treden als gastheer voor deze bijeenkomst. Hij is van mening dat het belangrijk is om de domeinen “ICT” en “maakindustrie” bij elkaar te brengen, samenwerking draagt immers bij aan een sterkere economie.

Sprekers

Spreker tijdens deze bijeenkomst was Jacco Vonhof, voorzitter VNO-NCW Midden. In de setting met vele aanwezige ICT-ondernemers, gaf hij aan dat hij merkt dat ICT met name voorwaardenscheppend is geworden voor bedrijfsprocessen. “Je bent er en gaat niet meer weg, maar je zult dus een stapje harder moeten lopen om op te vallen bij je opdrachtgevers.” Dat kan naar zijn mening door inventief te zijn en de kracht van collega-ondernemers te gebruiken in je eigen context. Hij kan daarbij putten uit eigen ervaring als directeur-eigenaar van een schoonmaakbedrijf met 1300 personeelsleden, waar hij een consortium is aangegaan met een installateur en een bouwbedrijf om zo gezondere schoolomgevingen te kunnen realiseren.

“Als je wilt innoveren, moet je buiten gebaande paden treden, en een beetje burgerlijk ongehoorzaam zijn”, aldus Vonhof. Daarbij is samenwerking onontbeerlijk, in Vonhofs termen: “blijf niet wachten tot je geknipt en geschoren wordt, ren weg bij die kapper en werk samen aan inventieve ideeën en oplossingen, alleen dan kom je verder, zowel als individuele ondernemer, als sector en regio.” Geïnspireerd door deze oproep werden drie actuele thema’s voor de maakindustrie, -3D-printing & facility sharing, robotisering en tracking & tracing van producten- in deelsessies besproken tussen ondernemers uit de maakindustrie en ICT .

Robotisering

Binnen het thema “robotisering” is gesproken over het vraagstuk waarbij bestaande systemen niet goed gekoppeld zijn. Verschillende aanbieders van systemen kunnen de oplossing daarvoor niet bieden. De oplossing zal dus vanuit de ICT-sector moeten komen. ICT-ondernemers spraken daarbij bijvoorbeeld over het aangaan van een joint venture waar bijv. 3 bedrijven (maak, software, systeemadvies/onafhankelijke system integrator) samenwerken om een ‘schil’ te maken. Tijdens de bijeenkomst werden de eerste contacten gelegd, een vervolg zal dit zeker krijgen!

3D Printing

Over 3D printing &facility sharing werd opgemerkt dat het mogelijk moet zijn om door inzet van ICT op het juiste moment, op juiste plaats en naar juiste kwaliteitseisen, te printen via een netwerk van samenwerkende partners. Op basis van dit gegeven zullen de betrokken ondernemers op zoek moeten naar nieuwe business modellen. Ook hier werd een aanzet gegeven voor nieuwe vormen van samenwerking; “de visitekaartjes zijn uitgewisseld…!”.

Track & Trace

De laatste groep deelnemers boog zich over de mogelijkheden van “tracking en tracing” met name voor de food-sector. De ICT ondernemers verbazen zich over onbekendheid met de laatste technologieën die al in andere sectoren worden gebruikt, maar niet altijd overwogen worden. Ze raden aan om over procesproblemen eerst met een divers samengestelde groep te brainstormen dan pas leverancier(s) te gaan selecteren. Ketenintegratie kan naar mening van de deelnemers van de grond komen wanneer data en kennis volledig worden gedeeld met ondernemers uit andere sectoren. De aanwezige ICT-ondernemers gaan graag de uitdaging aan met de bedrijven uit de maakindustrie  om samen over de grenzen van bedrijf of sector heen te kijken.

Veel vertrouwen

De sfeer in de werkgroepen was geweldig. De probleemstelling werden vanuit diverse invalshoeken belicht en er ontstaan buitengewoon interessante dialogen. De manier van werken is met recht een echte “Master Mind”. De organisatoren hebben het vertrouwen dat uit het samenbrengen van de regionale ondernemers uit de maakindustrie en de ICT onverwacht mooie samenwerkingsvormen kunnen ontstaan. Deze geslaagde bijeenkomst zal dan ook zeker een vervolg krijgen!

Meer informatie over VNO-NCW Midden:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!