home » nieuws » Industrie »

Impuls van 10,5 miljoen voor warmtebesparing in de industrie

  • Industrie
  • Bron: Food Valley

Minister Van der Hoeven van Economische Zaken stelt dit jaar 10,5 miljoen euro beschikbaar voor de regeling Industriële warmtebenutting.

Impuls van 10,5 miljoen voor warmtebesparing in de industrie

De minister wil met regeling stimuleren dat bedrijven hun warmtegebruik verminderen en een impuls geven aan het nuttig gebruik van restwarmte. Ook wil de minister dat duurzame warmte meer wordt gebruikt. De Regeling Industriele warmtebenutting is vanaf 15 maart open.


Subsidie kan worden verstrekt aan:


Opzetten van businesscases voor efficiënter gebruik van warmte in de industrie. Hiervoor is 2,5 miljoen euro beschikbaar. De subsidie is maximaal 50% van de kosten van het opstellen van een businesscase met een maximum van 100.000 euro per aanvraag.

Investeringen in warmte-uitwisseling tussen bedrijven of opwekking van hernieuwbare warmte die wordt geleverd in een bestaand warmtenet. Hiervoor is 8 miljoen euro beschikbaar. De investeringssubsidie is maximaal 40% van de subsidiabele meerkosten met een maximum van 1 miljoen euro per aanvraag.
Zie voor meer informatie de site van Agentschap.nl.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!