Impuls van 475 miljoen voor Brabant

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: Provincie Noord-Brabant

Provinciale Staten hebben ingestemd om 4 investeringsfondsen in te stellen. Er komt een fonds voor innovatie, energie, breedband en natuur. Het geld is afkomstig uit de verkoop van de Essent-aandelen.

Impuls van 475 miljoen voor Brabant

Met deze investeringsfondsen zet de provincie € 475 miljoen in voor de toekomst van Brabant door te participeren in projecten van anderen, waarvoor investeringen van banken in deze economisch onzekere tijd moeilijk te krijgen zijn. Uitgangspunt is dat gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties participeren in de projecten. De provincie Noord-Brabant stelt zich dus op als partner van private investeerders en is bereid tot het nemen van een zeker risico. Met uitzondering van het fonds voor natuur, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, dient het geïnvesteerde kapitaal te worden terugverdiend. Deze zogenaamde revolverende fondsen worden ondergebracht bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM).  

Zeggenschap

Een belangrijk zorgpunt voor Provinciale Staten was de mate waarin de Staten zeggenschap hebben en houden over de investeringen. Het college zegde hierop toe de Staten actief te informeren. Daarnaast zullen projecten van boven de € 5 miljoen expliciet aan de provincie worden voorgelegd ter goedkeuring. Ook werd gesproken over het te verwachten rendement. Daarbij werd het college gevraagd erop toe te zien dat de investering in redelijke mate verspreid wordt over de provincie. Daarnaast dient het college ervoor te zorgen dat er niet geïnvesteerd wordt in projecten waarbij sprake is van exorbitante beloningen van het management.

Staatssteun

De fondsen voor innovatie, energie en natuur konden op brede steun rekenen van de Staten. Over het Breedbandfonds was meer discussie. Enkele partijen vroegen zich af in hoeverre participeren in breedband een rol voor de provincie moet zijn en of hier geen sprake is van staatssteun. Voor de uitwerking van het energiefonds werd een motie aangenomen die het college vraagt de mogelijkheden te onderzoeken om particuliere woningeigenaren te ontzorgen op het gebied van energiekosten.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!