Impuls voor bereikbaarheid bedrijventerrein Borchwerf te Roosendaal

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: BOM

Op 22 december 2010 is een samenwerkings- en participatieovereenkomst ondertekend tussen de gemeente Roosendaal, de BOM en de Brabantse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen B.V. (BHB).

Impuls voor bereikbaarheid bedrijventerrein Borchwerf te Roosendaal

De overeenkomst werd ondertekend door waarnemend burgemeester mevrouw Helmi Huijbregts en de directeur van de BOM en de BHB, de heer Jan Pelle.

In 2007 is het Masterplan voor de herstructurering van Borchwerf opgesteld. Onderdeel van het Masterplan is het verbeteren van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein. Hoewel er sindsdien enkele belangrijke knelpunten zijn opgelost, ontbraken tot op heden de financiële middelen voor het verbeteren van een drukke kruising (Stepvelden – Borchwerf) midden op het bedrijventerrein. Ook is er nog geen adequate bewegwijzering naar gevestigde bedrijven. De BHB heeft - met behulp van het provinciale maatregelenpakket in het kader van de aanpak van de kredietcrisis - de gemeente in staat gesteld deze knelpunten alsnog versneld aan te pakken.

Naast de genoemde maatregelen hebben de gemeente, BOM en BHB afgesproken in de toekomst intensief te blijven samenwerken om de kwaliteit van het bedrijventerrein Borchwerf te verbeteren.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!