Impuls voor bestrijding jeugdwerkloosheid regio Eindhoven

  • Arbeidsmarkt
  • Bron: Gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft, mede namens de gemeenten uit de arbeidsmarktregio Eindhoven, een plan van aanpak opgesteld dat een impuls moet geven aan de bestrijding van de jeugdwerkloosheid in de regio.

Impuls voor bestrijding jeugdwerkloosheid regio Eindhoven

Met het plan wordt €680.000 aangevraagd die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de regio ter beschikking wordt gesteld ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid. Landelijk wordt er in totaal €25 miljoen ter beschikking gesteld aan de 35 arbeidsmarktregio’s. De toekenning van de rijksbijdrage volgt in september.

De inzet in het plan is gericht op jongeren van 18 tot 27 jaar die niet werken en geen onderwijs volgen, ongeacht hun opleidingsniveau. “Met het extra geld van het ministerie kunnen we meer doen om de kans op werk voor jongeren te vergroten, doordat zij werkervaring kunnen opdoen en daarmee de kans krijgen om hun talenten in te zetten“, aldus Monique List, wethouder Economie, Werk en Beroepsonderwijs van de gemeente Eindhoven, die namens de regio Eindhoven de extra gelden aanvraagt.

Startersbeurs

In navolging van andere gemeenten gaan ook de gemeenten uit de regio Eindhoven, bij toekenning van de rijksbijdrage, de Startersbeurs inzetten voor jongeren die klaar zijn met hun opleiding, maar geen baan weten te vinden. Met de Startersbeurs krijgen deze jongeren de kans om zes maanden werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze, om zo een start te maken op de arbeidsmarkt. De jongeren ontvangen een vergoeding van €500 per maand. De werkgever stort maandelijks €100 in een potje waarmee de jongere een aanvullende opleiding kan volgen.

Werkgelegenheidsprojecten

Er wordt ook ingezet op extra projecten, in samenwerking met werkgevers, om jongeren met en zonder WW- of bijstandsuitkering aan een betaalde (leerwerk)baan van minimaal drie maanden te helpen. Ook is er geld gereserveerd voor nieuwe innovatieve projecten die de kans op werk voor jongeren vergroten.

Aanvulling regionaal arbeidsmarktconvenant

Het plan van aanpak Jeugdwerkloosheid is een aanvulling op bestaande maatregelen ter bestrijding van de (jeugd)werkloosheid (zoals de Werkcheque-subsidie) die voortvloeiden uit het in 2011 door het Regionaal Arbeidsmarkt Platform Zuidoost-Brabant (RAP) ondertekende arbeidsmarktconvenant. Met het convenant wordt, door het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen (verenigd in het RAP), ingezet op het versterken van de arbeidsmarkt in de regio Zuidoost-Brabant. De twee arbeidsmarktregio’s binnen het RAP, Helmond- De Peel en Eindhoven, dienen beide een afzonderlijk (en waar mogelijk op elkaar afgestemd) plan van aanpak Jeugdwerkloosheid in.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!