Impuls voor samenwerking in grensgebied de Kempen

3 provincies en 4 gemeenten uit Nederland en België ondertekenden onlangs een overeenkomst. De partijen gaan de komende jaren samen investeren in projecten die natuur, water, recreatie, economie en cultuurhistorie in de grensstreek versterken.

Impuls voor samenwerking in grensgebied de Kempen

Bij de uitvoering van deze projecten werken de 7 overheidspartijen samen met diverse organisaties en private partijen, zoals bijvoorbeeld Industriepark Cranendonck, Natuurmonumenten en Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Projecten

In totaal zijn er 43 projecten benoemd waar de partners de komende jaren in investeren en hier kunnen nog nieuwe bijkomen. Zo komt er bijvoorbeeld een route die fietsers langs de toeristische en cultuurhistorisch bijzondere parels van het gebied gaat leiden. Onder de naam ‘Metalot’ werd in 2017 al een nieuwe campus rond de metaalindustrie in Cranendonck ontwikkeld. De eerste 10 studenten streken hier vorig jaar neer en hun aantal zal de komende jaren verder groeien. Ook werken partijen samen aan de ontwikkeling van 117 hectare nieuwe natuur in het gebied. Een ander belangrijk project is een recreatieve en ecologische verbinding over of onder de Zuid-Willemsvaart en Kempenweg.

Goed nieuws

De provincie Noord-Brabant stelt het komende jaar € 25.000,- voor een gezamenlijk werkbudget beschikbaar en investeert daarnaast enkele miljoenen in diverse deelprojecten. Gedeputeerde Johan van den Hout, medeondertekenaar van de samenwerkingsovereenkomst :

“We hebben er als provincie lange tijd aan meegewerkt om in deze omgeving zinkafval uit de grond te halen. Het is fijn dat we hier nu onze schouders kunnen zetten onder een goed nieuws-verhaal: allerlei initiatieven die dit gebied alleen maar mooier maken.”

Samenwerkingspartners

Het bestuurlijk overleg Grensgebied De Kempen, met wethouder Geert Gabriëls van de gemeente Weert als voorzitter, geeft sturing aan de grensoverschrijdende samenwerking. De samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door de Belgische provincie Limburg en de gemeenten Hamont-Achel en Bocholt en door de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg en gemeenten Cranendonck en Weert. De partijen verbonden zich daarmee aan een gezamenlijk opgestelde gebiedsvisie en bijbehorend ‘’levend’’ uitvoeringsprogramma, dat samen met organisaties en private partijen wordt uitgewerkt.

Meer informatie over Provincie Noord-Brabant :

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!