home » nieuws » Bouw »

Impuls voor stedelijke vernieuwing in vijf gemeenten

  • Bouw
  • Bron: Provincie Gelderland

Gedeputeerde Staten geven een kleine twee miljoen euro subsidie aan vijf gemeenten voor stedelijke vernieuwing. Het college wil hiermee de gevolgen van de crisis in de bouwsector beperken. De subsidies worden betaald uit het geld dat de provincie heeft bestemd voor het bestrijden van de recessie.

Impuls voor stedelijke vernieuwing in vijf gemeenten

Met de bijdrage van de provincie kunnen zes woningbouwprojecten van start gaan, in de gemeenten Aalten, Doetinchem, Ede, Oldebroek en Zaltbommel. Alle bouwprojecten starten in 2010. Dat was een van de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Er worden in totaal 280 woningen gebouwd, waarvan 240 in het goedkopere segment. Er is nog steeds veel behoefte aan dit soort woningen.

Oude weverij
De gemeente Aalten pakt met het geld van de provincie een oude weverij aan, in de Hofstraat in het centrum van Aalten. Het gebouw staat sinds midden jaren negentig leeg en is in verval geraakt. De oude weverij is in 2001 gedeeltelijk als Rijksmonument aangewezen. De monumentale onderdelen worden nu gerestaureerd. Er worden 25 woningen in het gebouw ondergebracht, waarvan minstens zes in de goedkope huursector. Verder komt er een gezondheidscentrum in het gebouw dat ruimte biedt aan onder anderen een huisarts, een tandarts, een apotheker en een fysiotherapeut.

Bouwen in de kom
Bij alle projecten gaat om het woningbouw binnen de bebouwde kom. De tijd van (grootschalige) woningbouw in grote stads- en dorpsuitbreidingen is voorbij. Kijkend naar de woningbehoefte en demografische ontwikkelingen zoals bevolkingsafname, kiest de provincie steeds vaker voor bouwen op bestaande lokaties.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!