In H2O-gemeenten Keurmerk Veilig Ondernemen voor 4 bedrijventerreinen

  • Regionale ontwikkeling
  • Bron: MKB Midden Nederland

Onlangs zijn maar liefst vier bedrijventerreinen, gelegen in de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

 In H2O-gemeenten Keurmerk Veilig Ondernemen voor 4 bedrijventerreinen

Het gaat om het nieuwe Bedrijvenpark H2O en de bestaande terreinen Netelhorst (Hattem), Europaweg (Heerde) en Voskuil (Oldebroek) inclusief het nieuwe deel Wezep-Noord.

Het KVO is een direct gevolg van afspraken die in 2000 zijn gemaakt door MKB-Nederland, VNONCW, de verzekeraars en de ministeries van Economische Zaken, Justitie en Binnenlandse
Zaken. Met het KVO wordt getracht het ondernemersklimaat en de aantrekkelijkheid van de
bedrijventerreinen te verbeteren. De ervaringen met het keurmerk die inmiddels in den lande zijn
opgedaan bewijzen het succes van de werkwijze. Schade vermindert aanzienlijk en het gevoel
van veiligheid neemt toe. Het unieke van het traject in de H2O-gemeenten is dat in liefst drie
gemeenten, voor vier bedrijventerreinen, is doorlopen.
In februari van dit jaar tekenden o.a. de drie lokale bedrijvenkringen, gemeenten, politie en
brandweer een verklaring waarin de intentie was vastgelegd om de criminaliteit, overlast en
onveiligheid op de voornoemde bedrijventerreinen gezamen aan te pakken.
In de maanden daarop volgend hebben de partijen gezamenlijk de veiligheidsproblemen en
verbeterpunten geïnventariseerd en vervolgens een plan van aanpak opgesteld, waarvan een
concrete maatregelenmatrix een belangrijk onderdeel uitmaakt. De maatregelen hebben o.a.
betrekking op verlichting, parkeren, collectieve beveiliging, verkeersveiligheid en brandpreventie.

Meer informatie over MKB Midden - Apeldoorn:

Bekijk het complete instantieprofiel

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!