In september opleiding hbo-techniek Achterhoek van start

  • Onderwijs & Training
  • Bron: POA

Achterhoekse ondernemers zullen er met genoegen kennis van nemen. In september start de eerste hbo-opleiding in de regio.

In september opleiding hbo-techniek Achterhoek van start

In deeltijd kunnen technische werknemers met niveau 4 een Associate degree in de technische bedrijfskunde behalen. Een soort ‘halve’ bachelorsopleiding, toegesneden op de functies in het bedrijf waar ze werken.

Deze eerste technische hbo-opleiding in de Achterhoek komt tot stand in samenwerking tussen de sector Techniek van het ROC Graafschap College in Doetinchem en de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Het ROC is een middelbare beroepsopleiding (mbo) en de HAN een hogere beroepsopleiding (hbo). De colleges worden gedurende een middag/avondgedeelte (van 14.00 tot 21.00 uur) gegeven in het gebouw van het ROC door docenten van beide beroepsopleidingen.

Met een eigen hbo-opleiding komt het beroepsonderwijs tegemoet aan een verlangen van de Achterhoekse maakbedrijven. Zij hebben grote behoefte aan hbo-opgeleide technici. Maar veel technische talenten, die elders een hbo-opleiding volgen, blijven daar wonen en werken en zijn daarmee voor de regio verloren.

‘De wens om een hbo-opleiding te starten is al jaren geleden geuit, maar het moet ook kunnen’, zegt directeur Ted van Vilsteren van de sector techniek en informatica van het Graafschap College. ‘Op initiatief van het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, waarin gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven in de Achterhoek samenwerken, is door Bureau Berenschot een haalbaarheidsonderzoek gehouden. Daaruit bleek dat een grootschalig initiatief, een volwaardige hbo-opleiding, niet haalbaar is, maar een kleinschalige opzet wel.’

Omdat de wet- en regelgeving op het gebied van hbo nogal strikt is werd door deskundigen van ROC en HAN uitvoerig gekeken naar de mogelijkheden. De opzet waar nu voor gekozen is, de Associate degree, was de meest praktische oplossing. Door hun werknemers de hbo-opleiding te laten volgen kunnen ondernemers direct profijt trekken uit het toegenomen vakmanschap van hun werknemers.
 
‘De opleiding duurt twee jaar en is voor alle technici op niveau 4. Dat kunnen jong afgestudeerden zijn of mensen van 30 tot 60 jaar die zich hebben opgewerkt naar niveau 4 en nu de kans willen grijpen een Ad te halen’, zegt Folkert Potze, opleidingsmanager van het Graafschap College.

In feite is de opleiding een soort BBL, de beroepsbegeleidende leerweg (vier dagen werken, een dag een opleiding volgen), maar dan op hbo-niveau. ‘Vereiste bij het toelaten van studenten tot de opleiding is wel dat ze een baan in een technisch bedrijf hebben. Dat biedt de garantie dat het geleerde direct in de praktijk kan worden gebracht en dat ervaringen uit het werk meegenomen kunnen worden in de opleiding’, zeggen Van Vilsteren en Potze. Niet alleen technici, ook verkoopmensen die meer kennis van de techniek op willen doen kunnen in principe tot de opleiding worden toegelaten.

Van Vilsteren en Potze verwachten met minimaal vijftien tot twintig studenten na de zomervakantie aan de opleiding te kunnen beginnen. ‘Maar als het er meer zijn is dat ook geen probleem. We hebben er de ruimte en de menskracht voor’, zegt Van Vilsteren.

Of hij hoopt op een vervolg op deze eerste Achterhoekse hbo-opleiding?
Van Vilsteren: ‘Als er voldoende vraag naar is is een vervolg denkbaar. Vakinhoudelijk is het in elk geval geen probleem. Je kunt ook denken aan een Ad-opleiding in de logistiek, want die bedrijfstak is sterk vertegenwoordigd in de Achterhoek en Liemers’

Binnenkort ontvangende ondernemers in de regio informatie, waarin een toelichting op de deeltijd hbo-opleiding wordt gegeven. Daarna kunnen de studenten worden aangemeld.
Ted van Vilsteren wil het succes voor het binnenhalen van de eerste Achterhoekse hbo-opleiding graag delen met voorzitter Foppe Atema van VNO-NCW. De scheidende werkgeversvoorzitter heeft zich volgens Van Vilsteren bijzonder ingespannen om alle neuzen in de regio één kant op te krijgen en dat heeft geholpen het initiatief tot werkelijkheid te maken.

Linkedin bedrijfspagina RegioinBedrijf Volg RegioinBedrijf op Linkedin

Volg RegioinBedrijf op LinkedIn en blijf op de hoogte van regionale ontwikkelingen!